Er der to, der ikke står sammen i dansk politik

Dansk Folkeparti og De Radikale har i weekenden holdt års- og landsmøde i henholdsvis Herning og Nyborg. Kristeligt Dagblad har på møderne interviewet de to partiers ledere om en række værdi- og socialpolitiske emner, der deler vandene

Det Radikale Venstres leder, Morten Østergaard (tv), holdt sin beretning på partiets landsmøde i Nyborg i weekenden, mens Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl (th), holdt sin beretning på partiets årsmøde i Herning.
Det Radikale Venstres leder, Morten Østergaard (tv), holdt sin beretning på partiets landsmøde i Nyborg i weekenden, mens Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl (th), holdt sin beretning på partiets årsmøde i Herning. Foto: Carsten Bundgaard/Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Morten Østergaard: Nej, vi skal ikke sende syriske flygtninge tilbage

Skal regeringen arbejde for, at flere flygtninge sendes hjem til Syrien?

Nej, lige nu udkæmpes der et drabeligt slag i Idlib i Syrien, som FN advarer om kan blive århundredets katastrofe. Det er helt urealistisk, at vi kan sende flere syrere tilbage. Det handler i stedet om at integrere dem, så de kan bidrage til det danske samfund. Det er også det, de selv vil.

Skal Danmark gøre mere for at opfylde FN’s klimamål, end vi gør i dag?

Ja, vi skal gøre det samme for landbrugs- og transportsektoren som for energisektoren: en fuldstændig omlægning i retningen af CO2-neutralitet. Vi ønsker, at udslippet af drivhusgasser skal reduceres med 60 procent i 2030. Det er ikke et sekund for tidligt.

Er det et politisk mål for dig at sikre religionsfriheden bedre, herhjemme og internationalt?

Ja, det er i den grad afgørende for mig, at folk kan mene, sige og tro, hvad de vil. Vi skal ikke lægge begrænsninger op, så folk mister muligheder for at udøve deres religion. Det er en grundlæggende menneskerettighed.

Bør kontanthjælpsloftet afskaffes?

Ja, det skal det. Vi skal ikke have fattigdom i Danmark. Der er i dag alt for mange familier, der lever under urimelige vilkår på grund af kontanthjælpsloften, men også på grund af integrationsydelsen. For nogle partier handler det om, at modtagerne af kontanthjælp og integrationsydelser ofte er indvandrere, men vi ser helt klart gerne, at loftet afskaffes.

Hvis du skulle nævne en anden ideologisk hovedmodstander end DF, hvem skulle det så være?

Så vil jeg vælge Venstre. I den forstand at partiet har indvilliget i at indskrænke helt grundlæggende frihedsrettigheder, og at man fejrer udlændingestramninger med lagkage. Det er blevet virkelig svært at se forskel på Venstre og Dansk Folkeparti, og det er også derfor, at vi er i opposition til regeringen.

Kristian Thulesen Dahl: Ja, flere flygtninge skal sendes hjem

Skal regeringen arbejde for, at flere flygtninge sendes hjem?

Ja. Flygtningepolitik handler om at hjælpe flygtninge midlertidigt og ikke gøre dem til indvandrere. Derfor har man som flygtning også en pligt til at vende tilbage til sit fædreland, når det er muligt.

Flygtninge skal hjælpes med ting, der også er nyttige, når de vender tilbage. Det betyder også, at de folk forstår, det er meningen, at de skal vende hjem. I dag gør vi det modsatte, når vi siger til dem, at alt handler om, at de skal integrere sig. Det er jo dybt forvirrende, når man efter nogle år siger til dem, at nu skal de rejse hjem.

Skal Danmark gøre en ekstraordinær indsats for at imødekomme FN’s klimamål?

Vi er med på omstillingen til vedvarende energi, men den takt, vi skal gå frem med, skal afpasses af, hvad andre lande gør. Danmark er en meget lille del af jorden, så det nytter ikke noget, at Danmark går alt for langt foran, hvis det betyder, at vores virksomheder får dårligere vilkår for at producere og sælge varer til andre lande.

Er det et politisk mål for dig at sikre religionsfriheden både herhjemme og i udlandet?

Ja, som der står i Grundloven, har vi religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed. Man må tro, hvad man vil, men vi lægger ikke skjul på, at vores land er baseret på den kristne kulturarv, og derfor har folkekirken en fortrinsstilling. Men religionsfrihed er vigtig for os, også at man rundt om i verden respekterer religionsfriheden.

Hvordan hænger det sammen med, at I har fået gennemført tildækningsforbuddet, der rammer nogle grupper af muslimer?

Det synes jeg ikke er et indgreb i religionsfriheden, for man kan sagtens tro på islam uden at være tildækket. Det er der masser, der gør. Jeg opfatter det mere som kulturelt bestemt, at man ikke accepterer kvindens ligestilling med manden.

I har gjort jer til talsmænd for de svage i samfundet. Skal kontanthjælpsloftet afskaffes?

Nej, det tror jeg ikke, det skal. Jeg tror også, at dem, der vil afskaffe det, i stigende grad tænker på, at så må de komme med noget andet i stedet. Hvis du er uden arbejde, handler det om, at du skal hjælpes i arbejde. Det er vigtigt, at de samlede, offentlige ydelser, man får som kontanthjælpsmodtager, sikrer, at der er en fortjeneste ved at tage et arbejde i stedet for. Det har man prøvet at afpasse kontanthjælpsloftet efter.

Hvis du skulle nævne en anden ideologisk hovedmodstander end De Radikale, hvem skulle det så være?

Jamen, jeg har jo ellers tidligere prøvet at nævne både Alternativet og Enhedslisten i samme kategori. Der er en historisk baggrund for, at jeg særligt har nævnt De Radikale som en hovedmodstander, for de har jo nærmest siddet i 100 år og dikteret, hvad der har kunnet lade sig gøre i Danmark.