Prøv avisen

Er islam og demokrati uforenelige størrelser?

Dansk Folkepartis Søren Espersen mener, at islam som religion - og ikke bare den politiske islamisme - er uforenelig med demokratiet. Men det er at gå islamisternes ærinde, mener Naser Khader (K). - Foto: Abid BhaT/Abid Bhat

Dansk Folkepartis Søren Espersen mener, at islam som religion - og ikke bare den politiske islamisme - er uforenelig med demokratiet. Naser Khader er uenig

JA mener Søren Espersen, Dansk Folkepartis udenrigsordfører

Hvorfor er demokrati og islam ikke forenelige størrelser?

- Jeg synes, at jeg savner bevis på det modsatte. Ikke ét af de godt 50 lande, der har muslimsk flertal, er et almindeligt demokrati. Jeg vil næsten sige, at hvis det modsatte af mit synspunkt kunne blive bevist, så ville det være skønt. Jeg vil gerne se et demokratisk, islamisk land. Men det findes ikke.

Men er der ikke forskel på islam som religion og islamisme som politisk ideologi?

- Tag for eksempel Nigeria. Det er et godt eksempel på, at det ikke har spor med islamisme at gøre, men med islam. Nigeria er en gammel britisk koloni, som i begyndelsen af 1960'erne blev et selvstændigt land. Dengang overtog man det britiske retssystem og andre institutioner, og det levede man godt med i Nigeria igennem 40 år, indtil der viste sig et islamisk flertal. Så vupti laver man institutionerne om og indfører i stedet sharia. Det er ikke ensbetydende med, at folk i Nigeria er islamister. Men i det øjeblik, der er et flertal af muslimer, så stemmer man sig til diktatur. Og det kan jeg nævne bunker af eksempler på - men altså ikke et eneste på det modsatte.

Naser Khader mener, at du går islamisternes ærinde med disse udtalelser - fordi islamisterne netop hævder det samme; at islam og demokrati er uforenelige størrelser. Gør du det?

- Det vil jeg kalde en Erasmus Montanus-logik: Morlille kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve, ergo er morlille en sten. Jeg synes, at det er en barnagtig facon at argumentere på. Jeg kan bare konstatere verdens virkelighed, at der hvor islam er i flertal, der findes demokrati ikke. Så jeg synes, at det er en pinagtig sammenligning, Naser Khader kommer med. Det synes jeg ikke, at han kan være bekendt.

Men var det ikke bedre at føre en "hearts and minds" kampagne og forsøge så at sige at vinde flertallet af muslimer til den demokratiske side, sådan som Naser Khader foreslår?

- Det går ikke. Den form giver den muslimske befolkning i Danmark en særlig offerrolle. Men der er ikke nogen undskyldning for, at danske muslimer, som er opvokset her, ikke fuldstændig går ind for det danske demokrati. Det gør de fleste også. Og der er heller intet, der hindrer, at en muslim bliver en god demokrat. Men at give dem en særlig offerrolle, det vil jeg ikke være med til.

NEJ mener Naser Khader (K), formand for Folketingets Udenrigsudvalg

Søren Espersen mener, at islam og demokrati er to uforenelige størrelser. Hvad mener du om den udtalelse?

- Det er noget vrøvl. Islam er en mangfoldig religion med mange forskellige trosretninger, der baserer sig på vidt forskellige tolkninger af Koranen. Nogle tolkninger hævder, at islam og demokrati er uforenelige, men mange andre tolker altså ikke Koranen sådan. Samtidig skal man huske, at det ikke er islam og demokrati, der skal forenes - det er den enkelte muslim og demokratiet, der skal forenes. Og der er masser af eksempler på, at folk med muslimsk baggrund har taget demokratiet til sig.

Du mener ligefrem, at Søren Espersen går islamisternes ærinde med sine udtalelser. Hvordan det?

- Han forsvarer jo deres synspunkt. Islamisternes primære argument er, at islam og demokrati ikke kan forenes. De mener kun, at den måde, de tolker og praktiserer islam på, skal være gældende. Jeg har ligeså stor modvilje - mindst - mod islamisterne som Søren Espersen. Men Søren Espersen lader med sine udtalelser de mange muslimer, der kæmper for demokratiet, i stikken. Han gør alle muslimer til islamister og smadrer de mange broer, vi forsøger at bygge for at vinde muslimer over til demokratiet.

Søren Espersen siger jo netop, at det demokratiske problem ikke er muslimerne, men islam. Gør det ikke en forskel?

- Det er en kliche. Du kan ikke skelne på den måde. Islam udgøres af de enkelte muslimer, ligesom kristendommen udgøres af de enkelte kristne.

Søren Espersen påpeger også, at ikke ét eneste af verdens godt 50 lande med muslimsk flertal har demokrati. Hvordan forklarer du så det?

- Det er korrekt, at mange muslimske stater ikke demokratiske. Spørgsmålet er, om det er islam, der skaber og fastholder totalitære regimer. I nogle tilfælde kan det godt skyldes en bestemt tolkning af Koranen. Men også andre forhold gør sig gældende: Magt, personlige ambitioner og så videre. Tag for eksempel Saddam Hussein. Hans forbilleder var Mussolini, Franco og Hitler. Eller tag Egyptens præsident Mubarak. Han læser ikke Koranen, han er sekulær. Han er bare interesseret i, at han og hans egne fastholder magten.

christina@kristeligt-dagblad.dk

Søren Espersen (DF). -