Fællesspisning og skovture: Familienetværk gør socialt udsatte mindre ensomme

Røde Kors og flere andre humanitære foreninger satser i stigende grad på at skabe netværk mellem udsatte familier. Ny evaluering viser, at netværket giver de mest isolerede familier nye venner, større selvtillid og dermed øget mulighed for at klare deres problemer

84 procent af de voksne og 78 procent af børnene siger i evalueringen, at netværket har hjulpet dem med at få nye venner, og evalueringen viser også, at familierne opnår en højere grad af tillid til omverdenen. Foto: Maud Lervik/ritzau

50-årige Anette er arbejdsløs og alenemor til en datter på 10 år og en søn på 20 år. Anette, der ønsker at være anonym, oplevede for nogle år siden, hvordan hendes i forvejen meget spinkle netværk efterhånden skrumpede helt ind, fordi hun på grund af en depression ikke havde overskud til at holde fast i venner og bekendte. Men for to år siden begyndte hun i Røde Kors’ familienetværk i Lyngby, og det har givet hende og børnene nye venner og mere overskud i hverdagen.

Anette er en af deltagerne i Røde Kors’ i alt 54 familienetværk over hele landet. Røde Kors' familienetværk er blevet til i partnerskab med Egmont Fonden og har samlet godt 850 børn, 630 voksne samt 322 frivillige.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil føler 263.000 danskere sig ofte alene. Røde Kors, Blå Kors og Frelsens Hær er blandt de humanitære organisationer, der i stadig større omfang satser på at afhjælpe ensomhed og social udsathed gennem projekter, hvor udsatte familier sammen med frivillige mødes til sociale arrangementer som fællesspisning, biografture eller skovture, og på den måde danner netværk med hinanden. Netværkene satser også på at ruste deltagerne til selv at tage hånd om for eksempel økonomi eller andre konkrete problemer, der præger deres liv.

Hvor Røde Kors i 2011 havde 9 familienetværk, er tallet vokset til 54, og forventningen er, at der skal oprettes mindst 20 nye netværk de næste fire år. De 11.000 danskere, der i år ventes at søge om julehjælp hos Røde Kors, får udover en julekurv også tilbud om at deltage i et familienetværk.

En ny evaluering, foretaget af Oxford Research for Røde Kors blandt 154 børn og 265 forældre i 30 netværk, viser, at initiativet giver familierne tillid, øget selvværd og at forældrene styrkes i at være gode rollemodeller for deres børn.

84 procent af de voksne og 78 procent af børnene siger i evalueringen, at netværket har hjulpet dem med at få nye venner, og evalueringen viser også, at familierne opnår en højere grad af tillid til omverdenen. To tredjedele af deltagerne i netværket står uden for arbejdsmarkedet, og 65 procent oplever, at de ikke har nogen at tale med.

”Der er i samfundet en øget viden om, at ensomhed og isolation har alvorlige konsekvenser. Det er ikke kun individer, der føler sig ensomme. Social isolation rammer hele familier. Vi ved fra forskning, at det at være en del af et fællesskab styrker den mentale sundhed og mestring af hverdagen. Vi har i familienetværkene fat i nogle af de mennesker, der har svært ved at opsøge lokale tilbud som for eksempel bibliotekets julehygge, og i nogle tilfælde ikke kommer til skolens forældremøder,” fortæller leder af familiearbejdet i Røde Kors, Ziga Friberg.

Hun peger på, at isolationen ofte kan hænge sammen med manglende selvværd, og at en del af de udsatte familier har et højt stressniveau, blandt andet fordi de er økonomisk pressede.

”Det er rigtig hårdt at være isoleret. Det er også derfor, vi kan se, at de familier, der er med, fortsætter flere år i familienetværket. Det med at føle sig alene sætter sig også på børnenes trivsel, og det kan følge næste generation. Hvis ikke vi får gjort noget, bliver børnene heller ikke i stand til at række ud og gøre brug af alle de gode muligheder i vores samfund. Vi ved for eksempel, at der er en kobling mellem at føle sig livsduelig og færdiggøre en uddannelse,” siger Ziga Friberg.

Blå Kors er også blandt de foreninger, der de seneste fem år har arbejdet med at lave familienetværk i Kolding, Aarhus, Aalborg og København, og den 1. januar oprettes et nyt Blå Kors-familienetværk i Næstved. Her samles familier til fællesspisning og udflugter, ligesom de blandt andet også tilbydes gældsrådgivning. Deltagerne er både enlige og par, og i Aarhus og København samler aktiviteterne også familier med anden etnisk baggrund end dansk.

”Blandt de humanitære organisationer er der en generel tendens til, at familiearbejdet styrkes, fordi vi med en relativt begrænset indsats kan styrke en positiv udvikling hos familierne. I Blå Kors ser vi gerne, at familierne danner et netværk med hinanden. Det er værdifuldt, at de får en relation til andre familier, der er i samme situation som dem selv,” siger generalsekretær i Blå Kors Christian Bjerre.

Lektor Jørgen Elm Larsen fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet har forsket i, hvad isolation betyder for udsatte familier. Han mener også, det er vigtigt, at familierne møder andre, der i samme båd som dem selv.

”Som udgangspunkt er familienetværkene en rigtig god idé specielt, hvis indsatsen kan kombineres, så de udsatte møder frivillige, der kan give inspiration til, hvordan man kommer ud af en vanskelig situation. Når udsatte grupper møder hinanden, udveksler de erfaringer og får en stemme: Vi ved, at der blandt mennesker med helbredsproblemer og økonomisk fattige er en tendens til, at de bliver mere isolerede end andre, fordi de ikke har råd eller overskud til at deltage i arrangementer,” siger Jørgen Elm Larsen.