Et ”liglagen” har lagt sig over fjordbunden: De marine økosystemer er brudt sammen

Iltsvindet i de indre danske farvande omfatter et areal, der er større end Sjælland. Professor Stiig Markager advarede for 20 år siden om netop det scenarie