EU-dom sætter dyrevelfærd over religionsfrihed

EU-Domstolen afgjorde i går, at slagtning uden bedøvelse er uforenelig med økologi. Det gælder også for dyr, der er slagtet uden bedøvelse af hensyn til religiøse mindretal. Økologimærket forudsætter den højeste standard af dyrevelfærd, siger domstolen

”EU’s lovgivning tillader ikke brug af Den Europæiske Unions mærke for økologi på produkter fra dyr, der er blevet slagtet i overensstemmelse med religiøse ritualer uden at være blevet bedøvet først,” hedder det i dommen.
”EU’s lovgivning tillader ikke brug af Den Europæiske Unions mærke for økologi på produkter fra dyr, der er blevet slagtet i overensstemmelse med religiøse ritualer uden at være blevet bedøvet først,” hedder det i dommen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Økologi og dyrevelfærd hænger tæt sammen. Så tæt, at det ikke er muligt at se bort fra kravet om, at et dyr skal bedøves, før det slagtes – uanset om dyret bliver slagtet efter en rituel religiøs praksis, hvor man af troshensyn ikke tillader bedøvelse. Det fastslog en dom fra EU-Domstolen i går.

”EU’s lovgivning tillader ikke brug af Den Europæiske Unions mærke for økologi på produkter fra dyr, der er blevet slagtet i overensstemmelse med religiøse ritualer uden at være blevet bedøvet først,” hedder det i dommen.

Både muslimske og jødiske trossamfund benytter sig af rituelle slagtninger, hvor slagtningen udføres efter særlige religiøse ritualer, kaldet henholdsvis halalslagtning og schæchtning. Mens mange muslimer accepterer brugen af bedøvelse inden slagtning, er bedøvelse efter de fleste jøders mening uforenelig med det religiøse krav om, at dyret skal være ubeskadiget inden slagtningen.

Domstolens kendelse kommer på et tidspunkt, hvor der mange steder i Europa er en intens debat om, hvor balancen skal ligge mellem hensynet til dyrene og hensynet til de trossamfund, der ikke kan acceptere bedøvelse. Indtil nu har EU’s lovgivning krævet, at alle dyr bedøves, før de slagtes, men at der kan gives dispensation fra kravet om bedøvelse af hensyn til religionsfriheden. En lang række dyreværnsorganisationer mener, at denne undtagelsesmulighed bør fjernes, sådan som det allerede er sket i blandt andet Danmark.

Selvom dommen kun vedrører en meget lille del af kødmarkedet, fordi den kun gælder kød, der både er økologisk, rituelt slagtet og slagtet uden bedøvelse, har den så principiel karakter, at den vil kunne bruges som løftestang af dyreværnsorganisationerne, også når det gælder ikke-økologisk kød.

”Den er en milepæl,” siger Jean-Pierre Kieffer, dyrlæge og præsident i den franske dyrevelfærdsorganisation Oaba, i en kommentar til dommen, der er en udløber af en klage fra Oaba over, at fransk halalslagtet hakket oksekød kunne forsynes med økologimærke.

Dommen får ingen betydning i Danmark, hvor alle dyr skal bedøves, inden de slagtes – uanset om det sker efter religiøse ritualer eller ej. Det samme gælder i de øvrige nordiske lande. En række store EU-lande som Frankrig, hvor sagen blev taget op, Tyskland, Polen og Spanien tillader derimod stadig, at dyret bliver slagtet direkte med kniv uden bedøvelse, hvis det sker af religiøse hensyn. Dommen kan gøre det vanskeligere at opretholde disse undtagelser på længere sigt, fordi EU-Domstolen nu har fastslået, at det i hvert fald for økologiske produkters vedkommende strider mod kravet om dyrevelfærd.

”EU-dommen i sig selv siger ikke noget om, hvad konsekvenserne bør være for lovgivningen. Det er ikke domstolens opgave. Den skal udelukkende fortolke lovgivningen. Og retspraksis er efter denne dom, at der ikke kan sættes et EU-øko-mærke på kød fra dyr, der er slagtet uden at være bedøvet. Så er det op til systemet at føre den dom ud i livet,” siger Gitte Stadler fra EU-Domstolens presseafdeling.

Landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer har noteret sig dommen, som man ”ingen problemer har med”.

”Danmark lever i forvejen op til alle de standarder, dommen kræver,” siger presseafdelingen.