Prøv avisen

EU vil tillade reklame for receptmedicin

Kampagner for astmamedicin, penicillin, hjertepiller og anden lægeordineret medicin kan blive hverdag, hvis et forslag fra EU-Kommissionen bliver vedtaget. -

I Danmark er det forbudt at markedsføre receptpligtig medicin over for borgerne. Men det vil et nyt EU-forslag lave om på. Sundhedsministeren kæmper imod forslaget

Kampagner for penicillin, hjertepiller og anden lægeordineret medicin kan blive hverdag, hvis et forslag fra EU-Kommissionen bliver vedtaget. I dag er reklamer for receptpligtige lægemidler forbudt i Danmark, men Kommissionen har foreslået, at det skal være tilladt at føre informationskampagner direkte henvendt til forbrugerne – blandt andet på internettet. Forbrugerrådet vender sig kraftigt imod forslaget:

– Vi er bange for, at folk begynder at tage medicin, de slet ikke har brug for. Det skal ikke være sådan, at man som borger ser reklamer og tænker: Jeg skal bare have fire af de der piller, så bliver jeg rask, siger Sine Jensen, sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet, der sammen med blandt andre Lægeforeningen og Danmarks Apotekerforening i foråret kraftigt advarede sundhedsministeren mod det nye forslag. De frygter, at en øget liberalisering vil føre til sygeliggørelse af borgerne, risiko for overforbrug af medicin og flere bivirkninger blandt forbrugerne.

– Medicinalindustrien er enormt magtfuld, og vi ved, at det er dem, der har lobbyet det her igennem. Og de vil gerne informere mere, fordi de ved, at det øger deres salg, siger Sine Jensen.

Et af argumenterne for forslaget er, at lægemiddelindustrien sidder inde med en viden, der bør komme forbrugerne til gode. Viceadministrerende direktør i Lægemiddelindustriforeningen Henrik Vestergaard understreger, at man ikke ønsker reklamer i amerikansk forstand, men det han kalder "afbalanceret information", som forbrugeren kan søge på internettet, for eksempel hvis man savner viden om et lægemiddel efter at have været hos lægen og på apoteket:

– I den situation er man kun hjulpet ved indlægssedlen, som ikke kan svare på ret meget. Det er jo mere en juridisk tekst end en informationspamflet. Så hvis der var et sted, hvor man kunne få lødig information fra producenterne, ville det være et væsentligt fremskridt, siger han.

Lovforslaget vil ikke gøre det lovligt at reklamere alle steder, for eksempel hverken i radio og tv, men gennem internet og sundhedsrelaterede publikationer. Og der lægges også op til overvågning og kontrol af producenterne. Alligevel er sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) meget skeptisk over for forslaget, hvilket han også gav udtryk for til et ministerrådsmøde i EU i begyndelsen af juni.

– Lige som mine ministerkolleger fra størsteparten af EU's medlemslande kan jeg ikke se meningen med at give lægemiddelvirksomhederne adgang til at informere om deres lægemidler direkte over for borgerne. Jeg vil absolut undgå reklame for receptpligtige lægemidler, og det vil altså være rigtig svært at skelne mellem, hvad der er reklame, og hvad der er information. Det er vores mål, at patienterne skal have objektiv og uvildig information om de lægemidler, de får ordineret. Det mål mener jeg, at lægerne er bedst til at opfylde, siger sundhedsministeren, der netop nu afventer Europa-Parlamentets holdning til lovforslaget.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk

Kampagner for penicillin, hjertepiller og anden lægeordineret medicin kan blive hverdag, hvis et forslag fra EU-Kommissionen bliver vedtaget. - Foto: stock.xchng