Europaråd blåstempler folkekirkens civilregistrering

Der er intet galt i, at personer fra andre trossamfund skal henvende sig til folkekirken for at få registreret dødsfald og fødsler, skriver Europarådet i rapport. De europæiske instanser er ofte tilbageholdende i spørgsmål om religion, siger juraprofessor

Både fødsler og dødsfald skal registreres hos folkekirken. Ifølge Europarådet er det ikke diskriminerende over for ikke-kristne.
Både fødsler og dødsfald skal registreres hos folkekirken. Ifølge Europarådet er det ikke diskriminerende over for ikke-kristne. Foto: Jens Astrup

Er det diskriminerende over for ikke-medlemmer af folkekirken, at deres fødsler og dødsfald registreres af folkekirken? Ikke ifølge Europarådet, som nu blåstempler den ellers omdiskuterede ordning i en rapport.

Rådet skriver, at det nuværende system med civilregistrering ikke står i vejen for ikke-folkekirkelige danskeres frihed, da dokumenterne, der sendes til folkekirken ved civilregistrering, ikke længere bærer folkekirkens navn.

Og den konklusion er ikke videre overraskende, mener juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet, som blandt andet har arbejdet med menneskerettigheder.

Det er nemlig ifølge ham endnu et led i en tendens, hvor de europæiske instanser har været tilbageholdende med at kritisere landes forhold, når religionsfrihed har været indblandet.

”De plejer at være lidt forsigtige, når der er tale om religion. Når det handler om ytrings- og pressefrihed, er de typisk meget skarpe og hårde, men når det drejer sig om religion, plejer de at give staterne et vist råderum,” siger han og henviser til sagen fra 2011, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, at krucifikser i italienske klasseværelser ikke var krænkende for elever af anden tro end den kristne. Samme domstol godkendte Frankrigs kontroversielle burkaforbud.

Derudover tror han, at blåstemplingen gives, fordi sagen om civilregistrering i Danmark ikke når bagatelgrænsen for, hvornår man kan tale om krænkelse af religionsfriheden:

“Jeg kan godt se, hvorfor nogle ville opfatte det som et problem, at man er nødt til at henvende sig til folkekirken, selvom man har en anden tro. Men på den anden side kan man spørge, hvad det religionsundertrykkende er ved, at man skal møde op på kirkekontoret, hvis man ikke har mulighed for at registrere sig digitalt. Man er jo ikke tvunget til at bekende sig til den kristne tro af den grund,” siger han.

Den holdning deler han ikke med Tommy Petersen, som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre. Han mener, at begrundelsen for Europarådets blåstempling er helt forfejlet.

”Jeg synes, det er et enormt tyndt grundlag, de vurderer ordningen på, når de kun forholder sig til, om dokumenterne har et bestemt symbol på sig, når de udstedes,” siger han.

Han mener i stedet, at Europarådet burde have forholdt sig til de danskere, der ikke har mulighed for at registrere dødsfald og fødsler ved hjælp af en computer. Ordningen fungerer nemlig i dag på den måde, at man enten kan registrere sig digitalt eller ved at henvende sig fysisk på et kirkekontor.

“Jeg synes, at det er et problem i et samfund, der bliver mere og mere multikulturelt og multireligiøst, at en bestemt interesseorganisation varetager offentlige opgaver, som burde håndteres af en objektiv neutral enhed, der møder borgerne uden nogen former for ideologi bag sig,” siger han.