EU's Prisloft på el risikerer at skade den grønne omstilling

EU-Kommissionen foreslår en skat på el-leverandører, som tjener godt på de høje energipriser. Det kan dog ramme omstillingen til vedvarende energi på længere sigt, advarer flere

Vindmøller i forgrunden og et kulværk i baggrunden i nærheden af Köln.
Vindmøller i forgrunden og et kulværk i baggrunden i nærheden af Köln. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix.

Hvad stiller man op med de gigantiske prisstigninger på el og varme?

Spørgsmålet martrer politikere over alt i Europa, men onsdag kom EU-kommissionen med et bud. Kommissionsformand Ursula von der der Leyen præsenterede fem konkrete forslag, som EU's energiministre skal drøfte i morgen fredag. Blandt andet, at der indføres et prisloft for gas. Det skal være slut med, at prisen bare fortsætter opad i takt med, at Ruslands præsident Vladimir Putin lukker for gasleverancerne til Europa.

Prisen på gas er en helt afgørende årsag til, at el-priserne er steget så voldsomt, da især Tyskland producerer meget strøm med gas.

Nok så kontroversielt, særligt i Danmark, er, at kommissionen også vil have et loft over, hvor meget elproducenter kan tjene på strøm, som er billig at fremstille - læs: el produceret med vind- og solenergi, atom- og vandkraft. De energikilder skal beskattes, og så kan staterne bruge pengene til at hjælpe de borgere, som er hårdest ramt af de høje energipriser, lyder forslaget.

De tanker ligger ikke langt fra dem, Enhedslisten herhjemme har gjort sig i en rum tid. Partiet vil lægge skat på "overnormale" profitter inden for eksempelvis energi- og transportsektoren, så man kan få råd til at hjælpe de mest udsatte forbrugere.

Tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted, som i dag sidder i el-netselskabet Radius' bestyrelse, forklarer:

”Når vi betaler mere for elektricitet, forsvinder de penge ikke ud i den blå luft. De forsvinder ned i lommen på dem, der producerer elektriciteten. De har omtrent de samme omkostninger, men de kan sælge strømmen langt, langt dyrere. Det problem skal vi gøre noget ved,” siger han.

EU-kommissionen og Enhedslisten går sjældent hånd i hånd som her, men spørgsmålet er, hvad en sådan ekstra skat vil betyde for den grønne omstilling, som Enhedslisten også ønsker.

Her hæfter Pelle Dragsted sig ved, at beskatningen af de store overskud ikke vil give lavere el-priser for forbrugerne, og de vil derfor fortsat have et incitament til at spare på strømmen og bruge den, når den er billigst.

Kamilla Thingvad er direktør for energiproduktion og -udvikling og handel i interesseorganisationen Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft). Ifølge hende kan mange virksomheder, både sælgere og købere af elektricitet, komme i klemme økonomisk, hvis man gennemfører kommissionens ide om at beskatte store overskud. Mange af virksomhederne vil nemlig slet ikke have haft de overskud, fordi deres indbyrdes priser er aftalt i meget langvarige kontrakter.

"Det kan også skade den grønne omstilling, hvis det at investere i den grønne energi bliver mere risikofyldt. Men vi skal have bygget noget mere vedvarende energi. Det når vi ikke til næste vinter, men det er den vej, vi skal," siger Kamilla Thingvad.

Hun understreger, at indtil da, er det helt afgørende, at forbruget af elektricitet kommer ned. Det handler om at spare på energien, så udbud og efterspørgsel kommer tættere på hinanden.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) vil ikke udtale sig om forslaget endnu, og Venstres energiordfører Carsten Kissmeyer er heller ikke klar til at tage stilling til det.

De Konservatives ordfører Katarine Ammitzbøll kan imidlertid ikke støtte ideen om, at man lægger en ekstra skat på energiselskaber, som har tjent ekstraordinært meget.

"Vores energiselskaber skal betale for udbygningen af el-nettet. Man skal huske, at de penge, de tjener nu, ikke bare kommer ned i foret på chefen og medarbejderne. Det er penge, de skal bruge til at investere i ny energi," siger Katarina Ammitzbøll.

Den radikale energiordfører Rasmus Helveg Petersen kalder forslaget fra EU-kommissionen "interessant".

"Jeg under virkelig solcelle- og vindmølleejere et godt år. Det er ikke dem, der er problemet. Det er prisen på gassen, som driver el-prisen opad. Fordi Putin helt bevidst driver prisen op, og så er svaret ikke at tage pusten ud af den grønne omstilling. Tværtimod. Det må gerne være attraktivt at investere i det. Det er vanvittigt vigtigt, men nu skal vi lige regne på det, så vi ikke gør noget dumt i processen," siger han.