Få ældre tager stilling til organdonation

Selvom organer fra ældre i højere grad bruges til donationer i dag, så tilmelder danskere i den modne aldersgruppe sig sjældnere donorregistret. Kommende kampagne bør tænke dem ind, siger patientforening

20 ud af årets i alt 87 afdøde organdonorer var over 70 år i 2015, og den ældste var 79 år. Det er særligt levere og nyrer, som kan bruges fra ældre donorer, men formand for Nyreforeningen Jan Rishave oplever, at mange ikke ved det. Arkivfoto.
20 ud af årets i alt 87 afdøde organdonorer var over 70 år i 2015, og den ældste var 79 år. Det er særligt levere og nyrer, som kan bruges fra ældre donorer, men formand for Nyreforeningen Jan Rishave oplever, at mange ikke ved det. Arkivfoto. . Foto: Mikkel Østergaard.

Ingen kan da bruge mine gamle organer til noget.

Sådan tænker mange ældre muligvis, når de ser kampagner eller annoncer, der minder dem om at tage stilling til organdonation. Hidtil har disse kampagner nemlig primært henvendt sig til alle andre aldersgrupper end de ældre, og selvom der i høj grad er brug for deres organer, har markant færre danskere over 65 år tilmeldt sig organdonorregistret.

Hvis man kigger på de danskere, som har tilmeldt sig organdonorregistret siden 2010, er halvdelen under 40 år, mens 40 procent er mellem 40 og 65 år, og kun 10 procent over 65 år, fortæller Bjørn Ursin Knudsen, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen. Til sammenligning udgør danskerne over 65 år knap 20 procent af den samlede befolkning.

”Der er en markant forskel, som det kræver en holdningsundersøgelse at finde en nærmere forklaring på. Tidligere har vi kunnet se, at det modne publikum er mere tøvende med at tilmelde sig, mens de unge hurtigere siger ja til at være organdonorer. Derudover ved vi, at der længe har eksisteret en myte om, at ens organer ikke kan bruges, når man er oppe i årene. Vi gør altid opmærksom på, at organdonation ikke er aldersbegrænset, men det kan være relevant at undersøge, i hvor stor udstrækning myten stadig findes,” siger han.

De netop offentliggjorte tal over organdonationer i 2015 vidner om, at de ældre danskeres organer i høj grad kan bruges.

Som Kristeligt Dagblad skrev i mandags, var 20 ud af årets i alt 87 afdøde organdonorer over 70 år i 2015, og den ældste var 79 år. Det er særligt levere og nyrer, som kan bruges fra ældre donorer, men formand for Nyreforeningen Jan Rishave oplever, at mange ikke ved det.

”Jeg får løbende henvendelser pr. mail, eller når jeg er ude at holde foredrag, hvor folk spørger mig, om de kan bruges, når de er x-antal år gamle. Det kan de selvfølgelig, men mange er generelt ikke klar over det. Så det er nok noget, vi har forsømt at sige tydeligt nok,” siger han.

Han erkender også, at der ikke var meget fokus på at henvende sig til ældre, da Nyreforeningen sammen med andre patientforeninger var inde over sidste års kampagne for organdonation ”Giv livet videre”. Her var der fokus på de sociale medier Facebook og Instragram, hvoraf især sidstnævnte primært bruges af unge mellem 12 og 29 år.

”Lige nu overvejer vi patientforeninger en ny kampagne for i år, og her er det oplagt at tænke de ældre mere ind. Vi har ikke prøvet målrettet at gå efter de ældre før, men det lader til at være relevant.”

Også leder af Dansk Center for Organdonation Helle Haubro Andersen er før blevet kontaktet af ældre, som ikke vidste, om de kunne bruges som donorer, og hun finder det oplagt at tænke de ældre mere ind i fremtidige kampagner.

”Jeg synes, vi skal ramme bredt, for ingen ved, hvornår spørgsmålet om organdonation kan blive aktuelt for os eller vores familie. Derfor er det vigtigt, at alle uanset alder tager stilling.”

Overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Rigshospitalet og medlem af Dansk Transplantationsselskabs bestyrelse Finn Gustafsson ser det også som vigtigere end tidligere at fokusere mere på de ældre som organdonorer.

”Tidligere var det mere symbolsk, at alle gerne måtte tilmelde sig registret, men i dag er det en trend, at vi bruger ældre og ældre donorer med gode resultater. Vi er teknisk blevet bedre til at bruge ældre organer, og det kan meget vel være, at udviklingen fortsætter. Der kan være gode grunde til, at en 18-årig, der kører galt, ikke har taget stilling, men er man 62 år, så har man haft god tid til at overveje, hvad man gerne vil. Derfor giver det mening, at man tager stilling og ikke overlader beslutningen til de pårørende.”

Leder af kampagnen ”Giv livet videre” fra sidste år Annelise Møller er enig i, at en stor del af årets kampagne ikke var direkte målrettet de ældre borgere.

”Vi gjorde kampagnen så bred, netop for at fortælle, at alle voksne uanset alder kan tage stilling til og registrere deres ønske om organdonation. For at komme ud til så bred en gruppe viste vi fotos af mennesker i alle aldre, og ud over de sociale medier blev kampagnen vist i tv og på gader, togstationer, stadions og offentlige pladser.”