Fædre har markant mere fritid end mødre

Mænd bruger langt mere tid på egne interesser, end kvinder gør, viser ny undersøgelse blandt småbørnsfamilier. Et skræmmende bevis på dårlig ligestilling, mener forsker, mens familierådgiver er mindre bekymret

Mænd er mindre tilbøjelige til at få dårlig samvittighed over at prioritere dem selv, siger mandeforsker Kenneth Reinecke til undersøgelse, der viser, at mænd har mere fritid til sig selv end kvinder.
Mænd er mindre tilbøjelige til at få dårlig samvittighed over at prioritere dem selv, siger mandeforsker Kenneth Reinecke til undersøgelse, der viser, at mænd har mere fritid til sig selv end kvinder. Foto: Syda Productions - Fotolia.

Småbørnsfædre har væsentligt mere tid til sig selv end mødre.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for Kristeligt Dagblad blandt småbørnsforældre med børn i alderen nul til fem år.

I undersøgelsen giver 22 procent af mændene - svarende til hver femte mand - udtryk for, at de bruger syv timer eller mere på at dyrke egne fritidsinteresser uden børn, hvorimod kun tre procent af mødrene har syv timer til sig selv om ugen.

Børne- og familieforsker, dr.phil., Per Schultz Jørgensen kalder fordelingen af fritid for ”et skræmmende bevis på, hvor dårligt ligestillingen egentlig er ført igennem”.

”Det viser, at det stadig er moderen, der bærer størstedelen af omsorgsarbejdet både i praksis med at hente og bringe og med indkøb, men også når de kommer hjem, og der skal ordnes ting og sager. Det er virkelig et genuint og ægte klart bevis på, at ligestillingen, som vi prøver at gennemføre i småbørnsfamilien, er stødt på grund. Og det er den blandt andet, fordi vi ikke har øremærket barsel til mænd, der ville kunne guide fædrene til at tage et større ansvar. Konsekvensen af den manglende øremærkede barsel til mændene er, at de så bare passer deres arbejde, deres økonomi og deres fritid, mens mødrene er bundet både på arbejde og på hjemmefronten,” siger han.

Selvom vi lever i et stadig mere ligestillet samfund, hvor kønnene nærmer sig hinanden, er det fortsat kvinderne, der tager sig mest af børnene og hjemmet, mener også mandeforsker ved Roskilde Universitet, Kenneth Reinicke.

”Det er fortsat sådan, at det er kvinderne, der fungerer som de primære omsorgspersoner og påtager sig en form for hovedansvar for hjem og børn. Det kommer så - ikke overraskende - også til udtryk i fordelingen af fritid mellem de to køn. Jeg tror langt hen ad vejen, at det handler om, at mænd er mindre tilbøjelige til at få dårlig samvittighed over at prioritere dem selv,” siger Kenneth Reinicke, der også ser skævheden i prioriteringen af fritidsaktiviteter hos yngre generationer.

”De nye generationer af mænd ved godt, at de kommer til at betale en stor pris, hvis de ligesom generationerne før dem først og fremmest prioriterer arbejde og tid til sig selv fremfor med deres børn, men det betyder altså ikke, at de ikke fortsat synes, der skal være plads til at lave ting uden for familien. Den plads har kvinderne sværere ved at tage sig,” siger Kenneth Reinicke.

Familieterapeut og familierådgiver Ingrid Ann Watson mener også, at kvinder har sværere ved at give sig selv lov til at holde mere fri.

”At det er mænd, der bruger flere timer på egne interesser, skyldes nok, at mænd generelt har en lidt friere adgang til at handle og gøre noget, hvor kvinder opfører sig langt mere inkluderende og lige skal tjekke med alle i familien, om det nu er i orden, at hun tager til yoga eller en tur i biografen. Mænd er mere konstaterende. De gør det bare.”

Ingrid Ann Watson ser ikke det store problem i, at der er en forskel i antallet af børnefrie timer mellem kønnene, så længe der er balance i forholdet.

”Jeg tror såmænd slet ikke, at det er så forfærdeligt, at der er den forskel. Aktiviteter, ansvar og opgaver behøver ikke at være ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder for at skabe et velfungerende familieliv og et balanceret parforhold. Det vigtige er, at begge parter føler sig set og hørt og ikke oplever, at den enes fritidsaktiviteter fylder det hele,” siger Ingrid Ann Watson