Nybagte fædre føler sig overset i sundhedsplejen: "Jeg følte, det var spild af tid"

Nybagte fædre føler sig tilsidesat, når sundhedsplejersken kommer på besøg efter fødslen, viser ny undersøgelse. Involveres fædrene ikke tilstrækkeligt, kan det have stor betydning for familielivet, siger forskere

Der skal meget mere fokus på de nybagte fædre, mener Svend Aage Madsen, der står bag en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed. –
Der skal meget mere fokus på de nybagte fædre, mener Svend Aage Madsen, der står bag en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed. – . Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.

Uanset hvor godt forberedt man er som nybagt forælder, kan spørgsmålene og usikkerheden komme snigende. For hvad stiller man egentlig op med et spædbarn, og hvordan er det nu lige, amningen foregår?

I Danmark får alle kommende forældrepar tilbudt besøg af en sundhedsplejerske, som i de første måneder efter fødslen kan støtte familien, svare på spørgsmål og hjælpe begge forældre med at tage sig af barnet og knytte sig til det. I praksis er det dog for det meste kun moderen, der får noget ud af tilbuddet, viser en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, som offentliggøres i anledning af fars dag i morgen den 5. juni. Over en femtedel af alle fædre deltager slet ikke ved nogen af de fire mulige besøg fra sundhedsplejersken, og mange af dem, der gør, mister modet efter besøgene og ender med helt at blive væk.

Den nye undersøgelse er ikke ligefrem opmuntrende, siger Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og forfatter til en række bøger om familieliv og børneopdragelse.

”Det betyder jo, at en femtedel af alle fædre slet ikke er involveret i det nye barn,” siger han.

”Og det skal faderen være, for at det kan blive en stærk familie. Det giver et bedre grundlag for børnene og for forældrenes indbyrdes forhold. De når langt bedre til enighed og får en bedre dialog om børneopdragelsen,” siger han.

Derfor skal der meget mere fokus på de nybagte fædre, siger manden bag undersøgelsen, Svend Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

Anden forskning har før vist, at faderens engagement mindsker risiko for skilsmisse og øger trivslen i familien generelt. Den støtte, som sundhedsplejerskerne kan give familien i starten, er utrolig vigtig for familien og for faderens fortsatte forhold til barnet:

”Der kan være mange vanskeligheder for familierne, når de skal etablere sig. Det kan udvikle sig til en skævhed i familielivet, hvis der ikke bliver taget hånd om dem. Hvis far ikke får opbygget et forhold til sit barn fra starten, skaber det en afstand. Så bliver mor formidleren mellem far og barn, og mønsteret i familien bliver, at når barnet ringer hjem, og far tager telefonen, så siger han ’du får lige mor’.”

At en stor del af de nybagte fædre ikke opfatter sundhedsplejen som noget, der vedkommer dem, går stik imod tendensen i samfundet, som viser, at fædre generelt rigtig gerne vil være mere nærværende og mere involverede. 95 procent af nye fædre er med til fødslen, men derefter er kun 70 procent med ved det første besøg fra sundhedsplejersken, og kun omkring 30 procent deltager i de efterfølgende besøg.

En del af problemet er, at fædre typisk kun har 14 dages barsel efter fødslen og ikke har tid til at deltage i besøgene på grund af deres arbejde, men mange oplever også at miste entusiasmen. Hvorfor de gør det, svarer de selv på i undersøgelsen. Kun 49 procent af de adspurgte føler sig inddraget og talt til i mødet med sundhedsplejersken:

”Jeg følte, det var spild af tid et eller andet sted (…) Så fik vi heldigvis en anden sundhedsplejerske, hvor jeg også var der et par gange, hvor hun inddrog mig også,” lyder det i undersøgelsen fra en far, som oplevede, at det først kun var moderen og barnet, det handlede om.

Svend Aage Madsen siger, at sundhedsplejerskerne har mange gode redskaber, som kan hjælpe fædrene til at blive involverede. Eksempelvis kan man blive mere fleksibel med, hvornår på dagen besøgene planlægges, og man kan fokusere mere på, hvad mændene selv kan lave med barnet og vise dem, at deres engagement er betydningsfuldt.

Susanne Rank Lücke, formanden for ”Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker”, genkender i høj grad problemet og mener, at der er brug for et paradigmeskifte på området.

”Vi kæmper rigtig meget med at få fædre på banen og ser på, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe dem,” siger hun.

Foreningen er blandt andet ved at revurdere fagbøger til både sundhedsplejersker, jordemødre og læger, der alle møder familien under graviditet, fødsel og barsel.

”I samtlige vejledninger står mor og barn nævnt, og det er jo helt ved siden af, at der ikke står noget om far. Fagstoffet bruges under uddannelserne, og det er der, fagfolk opdrages til, hvad man skal være opmærksom på. Hvis man allerede fra start husker på, at far skal lige så meget på banen som mor, så vil der forhåbentligt ske et skift,” siger hun.

Undersøgelsen er lavet som led i projektet ”Far for livet”, der er et treårigt projekt med begyndelse dette forår. Projektet skal blandt andet skabe bedre betinglser for gode relationer mellem fædre og deres børn fra starten af barnets liv.