Fædre skal spille en større rolle i deres børns liv

Et stort projekt skal øge fædres involvering i deres børns liv og gøre op med en kultur, hvor fædre skubbes til side i de første år. Systemet er fokuseret på mor og barn, lyder det fra forsker

Selvom forældreskabet er en lige stor omvæltning for begge forældre, er der stadigvæk mange eksempler på, at fædre bliver glemt eller overset i et system, der som udgangspunkt er fokuseret på mor og barn, siger Kenneth Reinicke, ph.d., mandeforsker og forfatter til bogen Unge Fædre. Modelfoto.
Selvom forældreskabet er en lige stor omvæltning for begge forældre, er der stadigvæk mange eksempler på, at fædre bliver glemt eller overset i et system, der som udgangspunkt er fokuseret på mor og barn, siger Kenneth Reinicke, ph.d., mandeforsker og forfatter til bogen Unge Fædre. Modelfoto. . Foto: Nima Stock/Ritzau Foto.

Fædre skal mere og tidligere på banen. Hos sundhedsplejersken, i barselsorloven og i børnenes liv.

Det er hovedbudskabet i Forum for Mænds Sundheds nye treårige projekt Far for Livet, der gennem en række aktiviteter skal øge betingelserne for samværet mellem fædre og deres børn fra begyndelsen af børnenes liv. Fædre bliver nemlig alt for ofte henvist til sidelinjen, siger Svend Aage Madsen, psykolog og forskningsleder ved Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Blandt andet i forhold til barselsorloven, hvor danske mødre i gennemsnit tager 296 dages barsel mod fædrenes 29 dage.

”Når fædre ikke tager den barsel, de er berettiget til, og for eksempel ikke tager med til sundheds- eller lægebesøg, tror vi, at det skyldes, at de ikke føler sig inddraget i høj nok grad. Mange fædre ønsker et større samvær med deres børn, og vores opgave er at skabe betingelserne for det. Det handler også om at uddanne sygeplejersker, jordemødre og læger i, hvordan de bedst inddrager fædre fra starten af barnets liv,” siger han.

Selvom forældreskabet er en lige stor omvæltning for begge forældre, er der stadigvæk mange eksempler på, at fædre bliver glemt eller overset i et system, der som udgangspunkt er fokuseret på mor og barn, siger Kenneth Reinicke, ph.d., mandeforsker og forfatter til bogen Unge Fædre.

”Der er selvfølgelig mange, der ikke nødvendigvis har behov for institutionelle tiltag, men særligt unge mænd kan godt have brug for støtte. De forholder sig anderledes til det identitetsskift, det medfører at blive far, end deres partner. Hvor kvinder ofte må kæmpe for at fastholde en identitet ud over at være mor, kæmper fædre ofte for at knytte sig til barnet, for at få lov og for at ønske at være en del af barnets liv,” siger han.

Et af de tilbud, der skal øge betingelserne for fædres samvær med deres børn, er Fars Legestue. Initiativet, der udspringer fra Københavns Kommune, skal som del af projektet Far for Livet spredes til 25 kommuner over hele landet. Her kan fædre tilbringe tid alene med deres børn og få lejlighed til at snakke med andre fædre. For mange mænd er stadig meget famlende over for, hvad de skal lave sammen med deres helt små børn, siger Svend Aage Madsen.

Samtidig skal projektet Far for Livet undersøge, hvordan man bedst muligt målretter aktiviteter og tilbud som Fars Legestue til mænd.

”Samværet kan i sig selv være nok for kvinder i en mødregruppe, men nogle mænd har ikke nødvendigvis lyst til at møde op for bare at snakke om deres faderskab og deres følelser. Det handler om indgangen og ’rekrutteringen’ af mænd,” siger Svend Aage Madsen.

Da man for første gang i Sverige forsøgte at sælge idéen om en fædregruppe, var det uden udpræget succes, indtil man i stedet gav tiltaget mærkatet ”et møde om økonomisk praksis og juridiske spørgsmål om faderskab”. Over halvtreds mænd mødte op – for måske alligevel hovedsageligt at tale om faderskabet og deres følelser, siger Svend Aage Madsen. Selvom interessen er der for socialt samvær omkring børnene, er det ikke noget, mænd skriger på, medgiver Kenneth Reinicke. Kunststykket er at skræddersy samværet om børnene til mænd, uden at det virker stigmatiserende.

”En af de unge mænd, jeg interviewede i forbindelse med min bog om unge fædre, svarede, at han egentlig gerne ville indgå i en fædregruppe, så længe det hed en ’klub’ frem for en ’gruppe’. Aktiviteter for fædre skal helst associeres med noget andet end mødregruppen, og for mange skal det helst være aktivitetspræget,” siger han.

Men fædre må også selv tage ansvar for deres forælderskab, lyder det i den tale, Karen Ellemann (V), minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde, i dag skal holde på åbningskonferencen til Men’s Health Week 2017 om mænds sundhed.

”Faderskabet er en naturmedicin (...) Men for at både mænd og kvinder, virksomheder og hele samfundet får den fulde gavn af medicinen, så er det vigtigt, at fædrene også tager forældrerollen på sig helt fra starten og tager deres del af slæbet på hjemmebanen,” lyder det i talen, som Kristeligt Dagblad har fået forud for arrangementet.