Fædre skal stilles bedre ved skilsmisse

Flere politikere vil have mere ligestilling mellem kønnene ved tildeling af forældremyndighed efter skilsmisser. Derudover skal afgørelser om samvær og forældremyndighed samles hos én instans i stedet for at høre til hos Statsforvaltningen og domstolene som i dag

I langt de fleste tilfælde er det kvinden, som får magt over en række af de store beslutninger i barnets liv, når et par vælger at blive skilt.
I langt de fleste tilfælde er det kvinden, som får magt over en række af de store beslutninger i barnets liv, når et par vælger at blive skilt. .

Når mor og far skal skilles, skal de i løbet af fem dage tage stilling til, hvem der skal bære titlen som bopælsforælder.

I langt de fleste tilfælde er det kvinden, som ender med titlen og får magt over en række af de store beslutninger i barnets liv. Dertil kommer udbetaling af børnepenge og retten til at flytte med barnet.

Modsat er det typisk manden, der ender med rollen som samværsforælder. Men står det til Socialdemokraterne, skal den opdeling ændres, så der bliver større ligestilling mellem kønnene.

Mere ligestilling ved skilsmisse

Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ser behov for en lovgivning, der er tidssvarende med samfundet, så både mor og far kan tage del i barnets liv.

”Det er fuldstændig urimeligt, at man giver den ene part lov til at træffe alle beslutningerne for barnet,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Politiken.

Ud over mere ligestilling ønsker regeringspartiet at indføre såkaldte forældreskoler, hvor fraskilte, der er i konflikt om børnene, tvinges i konsultationer hos Statsforvaltningen.

Derudover skal afgørelser om samvær og forældremyndighed samles hos én instans i stedet for at høre til hos Statsforvaltningen og domstolene som i dag.

På Christiansborg har partierne netop indledt de første drøftelser af den største ændring af forældreansvarsloven siden 2007.

Allerede nu ser der ud til at tegne sig bred opbakning til at gå ind og skabe større ligestilling på området. Over for Politiken udtrykker ordførere fra SF, De Konservative og Venstre således opbakning til at mindske uligheden.

Minister for børn, ligestilling og sociale forhold Manu Sareen (R) ser en idé i at ændre loven, fordi begge køn i større grad i dag ønsker at være forældre til barnet.

”Det er fornuftigt, og inden for de rammer skal vi prøve at finde nogle løsninger,” siger ministeren.

I foreningslivet ønskes der også større ligestilling mellem forældrene i de årligt cirka 16.000 skilsmisser. Hos Foreningen Far, som blandt andet rådgiver inden for forældre og samværsområdet, er man positiv over for at få et enstrenget system for skilsmisser, hvor der lægges vægt på mægling i tilfælde af uenighed. Hos Børns Vilkår ses der behov for bedre og differentieret rådgivning.