Prøv avisen

FAKTA: Danmark har nølet med åbenhed om partistøtte

Europarådet har flere gange opfordret Danmark til at skabe mere gennemsigtighed om penge i politik.

Europarådets Gruppe af Stater mod Korruption (GRECO) har flere gange anbefalet Danmark at skabe åbenhed om donationer til politiske partier.

*I 2008 besøgte et evalueringshold fra GRECO Danmark. På den baggrund kom GRECO med ni anbefalinger til Danmark. Blandt andet anbefalingerne er:

- Danmark bør forbyde anonyme tilskud til politiske partier og kandidater. Muligheden for at give anonyme tilskud til politiske partier kan benyttes til at omgå reglerne om åbenhed i partiregnskabsloven, lyder det.

- Der bør indføres en pligt til at offentliggøre den samlede værdi af tilskuddenes størrelse fra den enkelte tilskudsyder, hvis der støttes med mere end 20.000 kroner.

- Der bør være retningslinjer for, hvordan støtte givet som naturalier skal rapporteres.

- Tilskud over et vist beløb til enkeltkandidater bør offentliggøres.

- Der skal sikres uafhængig og konsekvent revision af partiregnskaber.

- Der bør indføres en form for sanktioner, hvis partier overtræder reglerne.

* I 2011 fulgte GRECO op på sit besøg. Det viste sig, at Danmark ikke havde fulgt anbefalingerne, og det fik kritik.

* I 2013 konstaterede GRECO endnu engang, at Danmark ikke fulgte dets anbefalinger.

* Og igen i 2014 lød dommen "utilfredsstillende", fordi Danmark ikke efterlevede anbefalingerne om øget åbenhed. Danmarks svar var, at der var nedsat et partistøtteudvalg, som var kommet med en betænkning.

* I 2015 lød det fra GRECO, at Danmark fortsat ikke havde gennemført nogen af de ni anbefalinger. Men der var dog også anerkendelse af Partistøtteudvalgets arbejde. Det bør danne grundlag for omfattende revision af reglerne, mente GRECO.

* I 2016 udsendte GRECO sin femte opfølgningsrapport, der fortsat udtrykte utilfredshed med, at Danmark endnu ikke havde gennemført nogen af anbefalingerne.

* Regeringen og S er enige om at følge op på nogle af anbefalingerne. Anonyme tilskud bliver ikke forbudt, men de forbydes over et vist beløb, i dag 20.000 kroner. Det skal dog reguleres.

* Desuden vil der komme en vejledning om partiregnskaber, der skal følge op på anbefalingen om at oplyse om støtte i form af naturalier.

* Der vil også "delvist" blive fulgt op på anbefalingen om, at tilskud til enkeltkandidater over et vist beløb skal offentliggøres.

* Og endelig vil der blive stillet krav om revision af partiernes regnskaber.

Kilder: Lovoforslaget om øget åbenhed, L198.