Prøv avisen

FAKTA: De nye regler for familiesammenføring

Regeringen, S og DF er blevet enige om nye regler for at få en ægtefælle til Danmark. Læs reglerne her.

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav.

Bliv klogere på dem her:

* Herboendes sprogkundskaber:

Bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

* Herboendes erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fem år i Danmark.

* Herboendes uddannelse:

Uddannelse i mindst seks år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark.

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse.

10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

* Ansøgers sprogkundskaber:

Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne, skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

* Ansøgers erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.

* Ansøgers uddannelse:

Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/