FAKTA: Den ugentlige arbejdstid siden 1900

Hvis Alternativet får indfriet målet om en 30-timers arbejdsuge, vil det være en halvering i forhold til 1900.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, har de seneste dage fået kritik for partiets målsætning om at reducere den normale arbejdsuge til 30 timer.

Ifølge Folketingets Finansudvalg vil planerne medføre et hul i statskassen på 130 milliarder kroner om året.

Det har dog ikke ændret Alternativets ambitioner, da pengene ifølge partiet blandt andet vil blive tjent ind på sænkede udgifter til velfærdssystemet.

Den normale arbejdsuge har gennemgået en stor udvikling siden begyndelsen af det forrige århundrede:

* 1900: Arbejdstiden er 60 timer ifølge overenskomsterne i jernindustrien.

* 1915: Arbejdstiden er 56 timer, otte timer syv dage om ugen.

* 1919: Arbejdstiden er 50,5 timer, 8,5 timer fem dage om ugen og otte timer en dag om ugen.

* 1920: 48 timer, otte timer seks dage om ugen.

* 1958: For første gang i 38 år slås der endelig hul på arbejdsugen på 48 timer. Med en treårig overenskomstperiode nedsættes arbejdstiden med en time per år. I 1958 nedsættes arbejdstiden til 47 timer.

* 1959: Arbejdstiden nedsættes til 46 timer.

* 1960: Arbejdstiden nedsættes til 45 timer.

* 1966: Ny aftale om arbejdstid bliver indgået i 1965, og dermed blev arbejdsugen reduceret til 44 timer med virkning fra 1966.

* 1967: Endnu engang bliver overenskomsterne ændret, således at arbejdsugen blev reduceret til 42,5 timer.

* 1971: Arbejdsugen reduceres til 41,75 timer.

* 1976: Forhandlinger i 1975 fører til en reduceret ugentlig arbejdstid på 40 timer med virkning fra 1976.

* 1985: Schlüter-regeringens politiske indgreb nedsætter arbejdstiden med en time til 39 timer.

* 1987: Overenskomstforhandlingerne fører til en fireårig aftale for at få plads til en nedsættelse af arbejdstiden med i alt to timer i løbet af perioden.

Arbejdstiden nedsættes med overenskomstperiodens start fra 39 timer til 38,5 timer fra september 1987, til 38 timer i 1988 og fra 1989 til 37,5 timer.

* 1990: Den sidste del af nedsættelsen gennemføres, hvor den normale arbejdsuge reduceres til 37 timer.

Kilder: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet.