Prøv avisen

Det bestemmer din region

Regionernes væsentligste opgave er at tage sig af sygehusvæsenet. Men de har også ansvar for en række andre områder.

Et regionsråd har 41 folkevalgte medlemmer. Den politiske leder af regionsrådet er regionsrådsformanden.

I regionerne er det kun regionsrådet og et forretningsudvalg, som kan vedtage beslutninger.

Regionerne tager sig af en række områder, som løses bedst decentralt og kræver et større befolkningsgrundlag, end der er i kommunerne.

Det er blandt andet: