Prøv avisen

FAKTA: Drikkevandet bliver renere i bred politisk aftale

Fredagens tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021 betyder blandt andet stop for boringer.

En bred politisk aftale i Folketinget skal beskytte danskerne mod pesticider og sikre renere drikkevand. Her er udvalgte dele af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021, som blev præsenteret fredag:

* Der skal ikke længere sprøjtes i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det er områder omkring drikkevandsboringer, der er kendetegnet ved, at der er kort afstand til boringen, og der kan være øget risiko for forurening med pesticider.

Med aftalen pålægges kommunerne over de næste tre år at gennemgå BNBO for at sikre drikkevandet ved opkøb af jord eller brug af lokale sprøjteforbud. Udgifterne bliver betalt af vandforbrugerne og ventes at koste hver husstand 8-12 kroner om året. Har kommunerne ikke sikret BNBO tilstrækkeligt inden for tre år, indføres et generelt sprøjteforbud.

* Drikkevandet skal i henhold til Vandpanelets anbefalinger screenes for flere pesticider og pesticidrester. Panelets arbejdsgruppe bliver etableret som et permanent forum, der løbende skal vurdere behovet for nye stoffer i grundvandsovervågningen og boringskontrollen.

* Der indføres et forbud mod salg af stort set alle koncentrerede pesticider til private. Koncentrerede midler med en lav risiko, for eksempel pelargonsyre, vil stadig kunne købes. Private vil desuden fortsat kunne købe klar-til-brug midler, der sikrer korrekt dosering og mindsker risiko for spild og hudkontakt. Forbuddet træder i kraft 1. juli 2020.

* Der igangsættes indsatser, der skal fremme bæredygtig anvendelse af pesticider. Målet er at mindske brugen af pesticider og dermed risikoen for, at ukrudt og skadedyr udvikler resistens. Indsatsen styrkes med fem millioner kroner årligt i tre år fra 2020-2022, så der samlet er afsat 21,6 millioner kroner.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/