Prøv avisen

FAKTA: Grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed

De seneste år har Folketingets Ombudsmand fået flere og flere sager om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Folketingets Ombudsmand har fredag slået fast, at en kommunal medarbejder overskred sin ytringsfrihed ved at kalde kommunaldirektøren "en person, der måske ikke har sandhed som sin spidskompetence".

Flere kritikere har påpeget, at offentligt ansatte i stigende grad presses på ytringsfriheden. Der har da også været en stigning i sager, der er havnet hos Ombudsmanden:

I 2014 og 2015 modtog Ombudsmanden i alt 29 sager om offentligt ansattes ytringsfrihed. Fire blev afsluttet med kritik. De foregående fire år, fra 2010 til 2013, var der i alt 28 sager, hvoraf der blev givet kritik i tre.

Sidste år vakte to sager især opsigt:

I juni 2016 kritiserede Ombudsmanden forsvarschefen for at true Forsvarets ansatte med fyring, hvis de ikke retter ind. Forsvarschefen truede med at fyre "illoyale" ansatte, som kritiserer forsvarsledelsen på sociale medier.

Ombudsmanden kritiserede i august 2016 uddannelsesinstitutionen Campus Bornholm for at have fyret en gymnasielærer, der kritiserede ledelsen.

Få et overblik over reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed:

* Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.

* Man må ikke bryde sin tavshedspligt.

* Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, for eksempel ved at fremsætte injurier.

* Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.

* Ledelsen kan ikke pålægge de ansatte flere begrænsninger i deres ytringsfrihed. Der kan således for eksempel ikke under henvisning til en loyalitetsforpligtelse pålægges yderligere begrænsninger i ytringsfriheden.

Kilder: Folketingets Ombudsmand, Ritzau, Justitsministeriet.