Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

FAKTA: Her er regeringens 34 asylstramninger

Regeringen vil som del af asyl- og udlændingepakke lade nogle flygtninge vente tre år på familiesammenføring.

V-regeringen er i lyntempo ved at samlet flertal for den store asyl- og udlændingepakke med 34 stramninger og tiltag, som statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede i sidste uge.

Første del af pakken blev hastebehandlet i Folketinget på tre dage og vedtaget fredag. Nu forhandler regeringen med de borgerlige partier og Socialdemokraterne om den sidste del af pakken, som kan ende med at blive udvidet med flere tiltag.

Her er de 34 forslag, som regeringen spillede ud med:

1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge. Flygtninge med almindeligt beskyttelsesbehov får opholdstilladelse på to år mod fem år i dag.

2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse til tre år. I dag kan man få familiesammenføring efter et år.

3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse.

4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse.

5. Gebyrbetaling for en række ansøgninger på udlændingeområdet blandt andet ved familiesammenføring.

6. Asylansøgerne skal betale en større del af udgiften til deres ophold i Danmark.

7. Myndighederne får mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler som myndighederne kan inddrage for at betale for opholdet.

8. Færre på kostpenge - i stedet skal asylansøgere bruge cafeterier på asylcentrene.

9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere.

10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning.

11. Tilbagerulning af asylaftalen, der blandet andet gjorde det muligt at bo og arbejde uden for centrene.

12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere og statens betaling for transport til familiesammenførte afskaffes.

13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne.

14. Genindførelse af "integrationspotentiale-kriteriet" ved udvælgelse af kvoteflygtninge.

15. Flygtninge skal selv betale for transporten, når de skal have familiesammenførte medlemmer til Danmark. I dag hjælper staten til.

16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold.

17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere for at motivere udrejse.

18. Kortere udrejsefrist efter afslag på asyl. Fra 15 til syv dage.

19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter.

20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer.

21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt.

22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder indkvartering i telte.

23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering.

24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter i for eksempel idrætshaller.

25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre.

26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet for eksempel kontrol og registrering af asylansøgere med ulovligt ophold.

27. Oprettelse af modtagecentre i Sydsjælland, Sønderjylland og København.

28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge.

29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet.

30. Skærpelse af straffen for tiggeri.

31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift.

32. Kravet til hvor meget plads flygtninge skal have ved boligplacerings sættes ned.

33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge.

34. Styrket integrationsprogram.

Kilder: Regeringens asylpakke