Prøv avisen

FAKTA: Sådan vil regeringen tage passet fra fremmedkrigere

Regeringen vil give udlændingeministeren beføjelser til at fjerne statsborgerskabet fra fremmedkrigere.

Regeringen har bedt Folketinget hastebehandle et forslag, der skal gøre det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer, der kategoriseres som fremmedkrigere.

Her kan du blive klogere på forslaget:

* Regeringen vil ændre loven om dansk indfødsret og udlændingeloven. Der skal føjes et stykke til, som lyder:

- Den, som udviser en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge- og integrationsministeren frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

* Med indfødsretten ryger statsborgerskabet.

* Sagen skal vurderes og afgøres af udlændinge- og integrationsministeren.

* Hvis oplysningerne i sagen af sikkerhedsmæssige grunde vurderes ikke at kunne udleveres til udlændinge- og integrationsministeren, skal justitsministeren foretage vurderingen.

* Den vurdering lægger udlændinge- og integrationsministeren til grund for sin beslutning.

* Når man fratager statsborgerskabet administrativt, betyder det, at beslutningen træffes uden en dommer.

* Men når ministeren har frakendt et statsborgerskab, skal sagen for Københavns Byret inden for fire uger.

* Her får den frakendte en beskikket advokat til at føre sin sag.

* En anke vil ikke få opsættende virkning, hvilket betyder, at frakendelsen stadig gælder, mens en anke behandles.

* Ministeren må i sin vurdering af en frakendelse godt lægge vægt på handlinger, der er sket før lovforslagets vedtagelse. Det skal dog omhandle overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Det er de kapitler, der handler om landsforræderi og terrorisme.

* Til gengæld kan det ikke i sig selv koste statsborgerskabet, hvis en person er rejst til bestemte zoner og områder i Syrien uden tilladelse, hvilket er blevet forbudt.

* I bemærkningerne står der, at en fratagelse ikke påvirker vedkommendes børn under 18, som har fået et dansk pas, fordi forælderen var dansk statsborger.

* Regeringen barsler desuden med et forslag om, at børn, der fremover bliver født af danske statsborgere i områder, hvor der fra dansk side er indrejseforbud, ikke nødvendigvis skal have dansk pas.

Kilder: Ritzau, regeringen.

/ritzau/