Prøv avisen

FAKTA: Statsrevisorerne har ni grader af kritik

Der er for stor forskel på, hvor mange undervisningstimer de studerende får, mener statsrevisorerne.

Statsrevisorerne kritiserer onsdag, at professionshøjskolerne ikke forvalter deres ressourcer til undervisning tilstrækkeligt effektivt.

Statsrevisorerne holder styr på, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet - og at pengene i øvrigt forvaltes så effektivt som muligt.

Det er Folketinget, der udpeger politikere til hvervet som statsrevisor.

Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer. De nuværende statsrevisorer er formand Peder Larsen (SF), næstformand Henrik Thorup (DF), Klaus Frandsen (R), Lennart Damsbo-Andersen (S), Søren Gade (V) og Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ni forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende kritikskala:

- Finder det meget/særdeles positivt.

- Finder det positivt.

- Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

- Påpeger/understreger/henstiller/forventer.

- Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

- Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.

- Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.

- Påtaler/påtaler skarpt.

- Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilder: Folketinget.