Familien betyder mest for danskerne

Familie og venner er vigtigere for danskerne end arbejde, viser en ny undersøgelse. Det betyder dog ikke, at det afspejler sig i vores daglige prioriteringer, mener eksperter

For 68 procent af danskerne har familien størst betydning. Modelfoto.
For 68 procent af danskerne har familien størst betydning. Modelfoto.

Familien har størst betydning i danskernes liv, hvis man spørger dem selv. Det viser en ny Epinionsundersøgelse foretaget for tænketanken CURA, der bygger på 1144 interviews med repræsentativt udvalgte danskere.

I meningsmålingen angiver 68 procent af de adspurgte, at familien har størst betydning for deres liv. Til sammenligning angiver kun fire procent arbejdet som det mest betydningsfulde. For Danmarks udvikling og fremtid gælder det tre procent.

Peter Lüchau, postdoc på Sociologisk Institut på Københavns Universitet og én af forskerne bag Den Danske Værdiundersøgelse fra 2008, peger på, at det nære oftest opleves mest betydningsfuldt. Vi bevæger os fra familie over venner til fritid og arbejde for at ende ved det mere fjerne fællesskab som nationalstaten udgør.

”Små fællesskaber er stærkest, fordi vi der har ansigt til ansigt-kontakt,” siger Peter Lüchau. Han understreger, at undersøgelsen forholder sig til, hvad danskerne angiver som det, der har størst betydning for dem og ikke nødvendigvis, hvad de tidsmæssigt prioriterer højest.

”Vi bruger som oftest mere tid på vores arbejde end vores familie, men når vi angiver, at familien er det vigtigste, handler det om, at det er den, der fylder mest i vores bevidsthed,” siger han.

Børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen ser også det modsætningsfyldte i, at familien angives som det mest betydningsfulde samtidig med, at arbejdet fylder så meget for mange. Han mener, at det blandt andet er et udtryk for, at vi i et individualiseret, turbulent risikosamfund har brug for en base, som familien kan udgøre.

”Engang var en masse livssammenhænge givet os gennem kulturen, sociale klasser og lokalitet. I dag er vi i langt højere grad henvist til os selv, og vi er pinligt bevidste om, at vi selv skal skabe sammenhænge. Det tror jeg giver en grundlæggende utryghed, som gør, at man i højere grad søger at værne om den base, som familien udgør. Derfor får den en førsteplads, når de adspurgte skal pege på det mest betydningsfulde i deres liv,” siger han.

Per Schultz Jørgensen forklarer, hvordan familien bliver det overskuelige, det hyggelige og det, der giver livet mening i en ellers turbulent og omtumlet hverdag.

Direktør for den idépolitiske tænketank Cura Karen Lumholt mener, at resultatet er et udtryk for, at danskerne generelt ønsker at prioritere deres nærmeste højt. Hun peger på, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, kan være en hindring for det ønske.

”Vi er blandt top tre i Europa, når det gælder familiens samlede arbejdstid. Samtidig er vi et af de lande i verden, der institutionaliserer vores børn og unge mest. Når familie og venner opleves som det mest betydningsfulde for de adspurgte, kan det forstås som et udtryk for en ubalance mellem den måde, vi har indrettet samfundet på, og den måde, danskerne ønsker at leve på,” siger hun.