Prøv avisen

Trods stigende skilsmissetal: Familien bliver stadig vigtigere for de ældre

84 procent af personer over 50 år svarer ”familien”, når de bliver spurgt: ”Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?”

På trods af stigende skilsmissetal og flere, der bor alene, mener langt de fleste danskere over 50 år, at familien er det vigtigste i livet, viser undersøgelse

En fraskilt mand i 50’erne lever sammen med sin kæreste, da han bliver alvorligt syg. Kæresten plejer ham i månedsvis, men da døden nærmer sig, kalder han sin ekskone og børnene til sygesengen, og de bliver ved hans side de sidste uger, mens kæresten skubbes ud af deres sluttede ring selv her i hendes eget hjem.

Den slags historier findes der mange af, ikke mindst på landets hospitaler, hvor sygeplejersker oplever, at den biologiske familie rykker øverst op i hierarkiet, når situationen bliver alvorlig, selvom de har været adskilt i årevis.

Forklaringen står tydeligt frem i Ældre Sagens endnu ikke offentliggjorte undersøgelse, Fremtidsstudiet 2015. Her svarer 84 procent af personer over 50 år ”familien”, når de bliver spurgt: ”Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?”

I 2010 viste et tilsvarende fremtidsstudie, at 80 procent svarede ”familien”. Selvom der ikke findes tidligere tal, som er direkte sammenlignelige, er det rimeligt at sige, at familien bliver stadig vigtigere for landets ældre borgere, mener Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Hun har forsket i ældres livskvalitet gennem mange år og blandt andet skrevet bogen ”Tæt på døden”, som eksemplet med den døende mand i 50’erne stammer fra. Hun er ikke i tvivl om, at blodets bånd bliver stadig tykkere.

”Familielivet har altid været hovedsporet i vores forestilling om det gode liv. De seneste årtier er det spor blevet udfordret af stigende skilsmissetal og stadig mere vidtforgrenede familietyper, men at endnu flere end for bare fem år siden nu siger, at familien er det vigtigste for dem og det, der først og fremmest gør dem lykkelige, viser bare, hvor meget vores biologiske forbindelser betyder for os,” siger hun.

På andenpladsen over, hvad der er vigtigst for os og er med til at skabe vores identitet, kommer venner (46 procent synes, de er vigtigst), herefter livsværdier (34 procent) og interesser (28 procent).

Først som nummer fem kommer vores arbejde, og her ligger en anden forklaring på familiens stigende betydning. For med ligestillingen på arbejdsmarkedet er kønnene blevet økonomisk uafhængige og ligner i det hele taget hinanden mere og mere. Det kan skabe splid, men også øge forståelsen og styrke familiefællesskabet selv efter en skilsmisse, mener Margrethe Kähler.

Familieforsker, dr.phil. Per Schultz Jørgensen oplever ligeledes, at familiens betydning styrkes i disse år, ikke mindst blandt de ældste i samfundet. Det var også konklusionen i den seneste store undersøgelse af danskernes værdier fra 2011, hvor han netop skrev afsnittet om familien, og hvor det var tydeligt, at der er opstået en ny form for romantisering af det fællesskab, familien kan tilbyde.

Det er blandt andet et resultat af, at de tidligere så stærke fællesskabsformer – klassetilhørsforhold, den lokale landsby, religiøsitet og fælles traditioner – er i voldsomt opbrud. Det har frisat os, men også gjort os mere udsatte i en stadig mere kaotisk verden. Når vi så i alderdommen løber ind i udfordringer, eksempelvis sygdom eller ensomhed, er den biologiske familie et naturligt sted at søge hen, mener han.

”Det kan virke paradoksalt, at vi anser familien som noget stadig mere vigtigt for os i en tid, hvor stadig flere bliver skilt eller vælger at leve alene. Der er mange tegn på, at vores drøm om familien ikke svarer til realiteterne, men vi klynger os alligevel til netop det fællesskab. Måske i mangel af bedre. Måske i håbet om, at drømmen kan blive virkelighed,” siger Per Schultz Jørgensen.