Prøv avisen

Familieretshuset sendte Kristeligt Dagblad forkerte tal

Opgørelse fra Familieretshuset, som Kristeligt Dagblad havde fået aktindsigt i, indeholdt forkerte oplysninger

Artiklerne ”Flere skilsmissebørn beder selv myndigheder gribe ind i konflikter” og ”12-årige Anna har besluttet ikke at bo hos sin mor: Nogle gange føler jeg skyldfølelse over for hende”, som Kristeligt Dagblad bragte i print-avisen den 4. oktober 2019, indeholdt fejlinformation.

I de to artikler beskrev Kristeligt Dagblad, hvordan der er sket en betydelig stigning i antallet af 10til 17-årige skilsmissebørn, der benytter sig af deres såkaldte initiativret, hvor børn tager kontakt til myndighederne, hvis de eksempelvis er utilfredse med deres samværsordning. En stigning, der var sket, efter at Statsforvaltningen tidligere i år blev af erstattet af et såkaldt familieretshus.

Historierne byggede på en opgørelse, Familieretshuset havde sendt til Kristeligt Dagblad på baggrund af en aktindsigt. Familieretshuset har imidlertid videregivet forkerte tal til Kristeligt Dagblad, viser det sig ved en nærmere gennemgang. Ifølge Familieretshusets presseafdeling er fejlen opstået ved, at man har trukket tal, der viser antallet af borgere indkaldt til møder og altså ikke antallet af møder. Fejlen betyder, at de tilsendte tal ikke kan sammenlignes med de øvrige tal, Familieretshuset videregav fra Statsforvaltningen.

”Der er desværre tale om en menneskelig fejl, og vi beklager mange gange,” siger Familieretshusets kommunikationskonsulent Stine Mie Kristiansen.

Brugen af barnets initiativret er i perioden den 1. april 2019 til den 31. august 2019 således 77 møder og dermed ikke, som der stod i artiklerne, 160 møder. Artiklerne blev efterfølgende refereret i en række danske medier.