Prøv avisen

WHO: Dansk mæslingeindsats er uacceptabel

Foto af en mæslingevirus fundet i Tyskland set gennem et elektronisk mikroskop. – Foto: Science Photo Library/Scanpix

Europa har inddæmmet mæslinger og røde hunde i højere grad end nogensinde før ifølge de nyeste tal fra WHO. Men Danmark er ikke blandt de lande, der bedst har fået bugt med sygdommene. Flere år med lav vaccinationsdækning bringer os tættere på større sygdomsudbrud, siger programansvarlig i WHO

Onsdag den 18. februar 2015 fandt et dødsfald sted i Tyskland, der kunne være undgået. En 18 måneder gammel dreng døde af mæslinger på et hospital i Berlin under et udbrud af sygdommen, der varede adskillige måneder og havde mange hundrede smittede.

For mens Turkmenistan og Aserbajdsjan er to eksempler på lande, der har kæmpet røde hunde og mæslinger helt i bund, halter Tyskland og til en vis grad Danmark efter i et europæisk landskab, der ellers er tættere på at inddæmme de to sygdomme end nogensinde før.

Det viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), og de bør fungere som en opsang til de lande, der stadig ikke er med i front, mener Robb Butler, programansvarlig på området i WHO’s europæiske kontor.

”Jeg mener ligeud, at enhver indlæggelse på et hospital i et rigt, vesteuropæisk land på grund af en sygdom, der kunne undgås med vaccine, er uacceptabel. Det er ikke godt nok, hvis disse lande ikke aktivt laver kampagner for at finde den ikke-vaccinerede del af befolkningen, for det vil resultere i udbrud, det vil resultere i indlæggelser – og jeg håber, det ikke vil resultere i, at nogen dør.”

Den hypersmitsomme mæslingevirus ”går gennem brevsprækker” og ”kryber under døre”, og derfor er det et fælles ansvar at inddæmme smitten, mener også Anja Poulsen, overlæge og ph.d. på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet:

”Mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme overhovedet, og den mest smitsomme af de børnesygdomme, vi vaccinerer mod. Og det gør, at man har et andet og langt større ansvar i forhold til at styrke flok- immuniteten,” siger hun med henvisning til, at en tilslutning på 95 procent til vaccinationsprogrammet stort set udrydder den pågældende sygdom og altså også beskytter ikke-vaccinerede, for eksempel babyer eller immunsvækkede personer.

Det er netop flok-immuniteten, der er på spil i Danmark, påpeger Verdenssundhedsorganisationen.

De nye tal gælder for 2014, hvor henholdsvis 20 og 21 ud af i alt 53 europæiske stater havde lykkedes med at ”eliminere” røde hunde og mæslinger, defineret ved, at der ikke havde været såkaldte endemiske mæslinger i 36 måneder, forstået som udbrud i landet.

En række andre lande havde ”afbrudt” sygdommene, defineret ved, at der ikke havde været udbrud i landet i 12 eller 24 måneder.

Danmark hører til i den sidste kategori af lande. Her forekom røde hunde ifølge WHO stadig i 2014, mens mæslinger ikke havde cirkuleret i 12 måneder.

Samtidig når vaccinedækningen her i landet næppe op på de 95 procent, flokimmunitet kræver. Tal fra Statens Serum Institut viser, at på landsplan fik kun 88 procent af småbørn MFR1-vaccinen i 2011-2013, som er de tre senest opgjorte årgange. Og i visse kommuner er vaccinationsgraden betydeligt lavere.

”I har store lommer i befolkningen, der kan smittes med de her sygdomme,” konstaterer Robb Butler og fortsætter:

”Hvis situationen fortsætter, som den er i Danmark, mener jeg, at vi vil se mere omfattende udbrud. Faktisk tror jeg, at det kommer til at ske, for den ene undervaccinerede årgang bygger oven på den anden, indtil der er så mange ikke-vaccinerede, at flokimmuniteten er væk,” siger han.

Mæslinger er i dag så sjældent, at befolkningen har glemt, at vaccinen er vigtig, angiver han som én årsag til den relativt lave dækning. WHO peger desuden på København som særligt problemområde, og det kan tyde på bevidst fravalg af vaccination i visse segmenter, forklarer Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge på Statens Serum Institut:

”Det kan være grupper med skepsis over for myndighederne generelt, og de kan sagtens være veluddannede.”

Omvendt spiller lav uddannelse, lav indkomst eller store familier også en rolle, viser undersøgelser fra instituttet.

Men det er en alvorlig situation, når flokimmuniteten sættes over styr, minder overlæge Anja Poulsen om:

”Før vi fik flokimmunitet, døde omkring fem til syv børn om året af mæslinger. De fleste som følge af hjernebetændelse, som er den mest frygtede følgesygdom og fører til dødsfald for omkring seks procent, mens 20 procent pådrager sig en hjerneskade. Det kan være alle grader af hjerneskader fra specifikke indlæringsvanskeligheder, retardering eller totalt handicap. Det er ikke for sjov det her,” siger hun.

Palle Valentiner-Branth tolker dog situationen mere positivt. De fleste tilfælde af mæslinger i Danmark er importeret fra udlandet, og smitten når sjældent langt – det tyder endnu på en god flokimmunitet.

”Når det er sagt, ser jeg meget gerne, at flere lader deres børn vaccinere, så vi kan opretholde, at vi nu har fjernet cirkulationen af mæslinger. Det vil være et meget smukt projekt,” siger han.