Prøv avisen

Fem skarpe til uddannelsesministeren om ny SU-ordning

Der er behov for at omlægge SU'en, fordi den bliver misbrugt af udenlandske studerende, lyder det.

Regeringen mener, at et rentefrit SU-lån skal udgøre halvdelen af det samlede beløb, de studerende får til rådighed fra staten.

Det fremgår af regeringens udspil til 2025-plan, som uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) tirsdag kommenterede på et pressemøde.

I perioden fra 2012 til 2115 er der sket en voldsom stigning i antallet af udenlandske studerende, der kommer til Danmark og benytter SU-ordningen, lyder det.

- Vi risikerer at blive en magnet for udenlandske studerende.

- Den høje SU betyder samtidig, at vi bruge lige så meget på SU som på uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

Spørgsmål: Hvis unge og uddannelse er fremtiden, hvorfor så skære på SU'en?

- Vi omlægger SU'en, så vi får et mere robust SU-system. Således at vi tilnærmer os de øvrige nordiske landes måde at sammensætte deres SU på. Det vil sige fordelingen mellem stipendie og lån, hvor vi fremadrettet lægger op til, at halvdelen er stipendie og halvdelen er lån.

Spørgsmål: Kan det ikke være med til at give en årelang gæld, som kan være svær at komme ud af?

- Det tror jeg bestemt ikke. For det første bliver det gratis under uddannelserne at optage lån, i dag påføres studielån fire procent, mens man uddanner sig. Man skal huske på at det at tage en uddannelse er en investering i fremtidige jobmuligheder.

Spørgsmål: Ifølge de studerende selv har det øget frafaldet i andre lande. Kan dette være med til at øge frafaldet?

- Der er ikke noget som helst, der tyder på, at det her på nogen måde er afgørende i frafaldet på vores uddannelse. Der er ikke lavet forskning eller undersøgelser på dette område (i nyere tid, red.).

Spørgsmål: Midt i snakken om skattelettelser kan det måske være svært for de studerende at gennemskue, hvad pengene skal bruges til?

- Pengene skal bruges til at investere i fremtiden. Halvdelen vil blive brugt til at investere i danskernes kompetencer, kvalitet i uddannelsessystem og erhvervsrettet forskning. Den anden halvdel af provenuet går til andre dele af helhedsplanen.

Spørgsmål: I har tidligere afvist at pille ved SU'en, så hvorfor sker det nu?

- Det nye er, at vi kan se, at vi er udfordret på antallet af udenlandske studerende. Særligt efter EU-dommen* i 2013 er der udsigt til, at vi får et mere robust SU-system, så vi ikke i den udstrækning, som der er udsigt til, bliver en magnet for udlændinge.

- Hvis man ser på tallene, er vi det allerede, men der er udsigt til, at det vokser yderligere, siger Ulla Tørnæs.

* I 2013 betød en dom ved EU-Domstolen, at EU-borgere, der blot arbejder 10 til 12 timer om ugen ved siden af studierne, får status som såkaldt "vandrende arbejdstagere". De får dermed samme ret til SU som danske studerende.