Prøv avisen

Finanskrise koster Danmark 400 milliarder

Professor Jesper Rangvid præsenterer på et pressemøde rapporten om, hvad der forværrede den finansielle krise i Danmark Foto: Nils Meilvang

Finanskrisen har kostet Danmark 400 milliarder kroner i tabt produktion og nedskrivninger, skønner eksperter

Finanskrisen har fra 2009 til 2013 kostet Danmark omkring 400 milliarder kroner. 200 milliarder kroner i tab af produktion og knap 200 milliarder kroner banknedskrivninger.

Det vurderer ekspertudvalget om finanskrisens årsager, der med professor ved CBS Jesper Rangvid i spidsen, onsdag har afleveret en rapport til erhvervs- og vækstministeren med 18 anbefalinger til at undgå en ny krise.

Halvdelen af milliardtabet skyldes ifølge udvalget, at Danmarks samlede produktion, BNP, ligger 2,25-2,5 procent under det niveau, som ville have været, hvis krisen aldrig havde ramt landet. Men også nedskrivninger i bankerne har kostet.

- De samlede nedskrivninger i pengeinstitutterne samt tab i produktion har kostet 400 milliarder kroner samlet under finanskrisen. Det er et konservativt skøn, siger professor Jesper Rangvid, formand for det såkaldte Rangvid-udvalg.

Det givet et samlet tab på 400 milliarder kroner i årene efter krisen, og "eventuelle omkostninger i forbindelse med finansiel regulering bør vurderes i lyset af omkostningerne ved finansielle kriser", skriver udvalget.

Selvom erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) ser positivt på anbefalinger fra ekspertudvalg til at undgå en ny finanskrise, så vil han onsdag ikke lægge sig fast på, om de 18 anbefalingerne skal omsættes til politik.

- Jeg vil nu se nærmere på udvalgets anbefalinger til fremadrettede initiativer. Jeg er umiddelbart positivt indstillet over for langt de fleste, men den konkrete udmøntning kræver yderligere overvejelser, siger Henrik Sass Larsen i en pressemeddelelse.

Ekspertgruppen foreslår, at nye bestyrelsesmedlemmer skal på skolebænken. Udvalget mener, at en del bestyrelser har vist manglende kompetence til bankdrift.

Både Finanstilsynet og Nationalbanken får også kritik i rapporten for at have overvurderet de danske bankers robusthed op til finanskrisen.

Samtidig får den daværende regering kritik for, at finanspolitikken i årene op til krisen medvirkede til yderligere pres på arbejdsmarkedet og bidrog til overophedning af økonomien generelt.