Finanslov: Ældre får flere penge til værdig pleje og mad

Dansk Folkeparti fik sidste år indført en værdighedsmilliard til ældreplejen. Den udvides i ny finanslov

Ifølge Ritzaus oplysninger bliver der afsat i alt to milliarder kroner frem til 2020 til "værdig ældrepleje".
Ifølge Ritzaus oplysninger bliver der afsat i alt to milliarder kroner frem til 2020 til "værdig ældrepleje". Foto: Miriam Dalsgaard.

Flere penge til ældreplejen i kommunerne. Det er et af resultaterne i finanslovsaftalen, der skal forbedre trivsel for ældre på plejehjem med blandt andet bedre mad og frihed til selvbestemmelse.

Dansk Folkeparti fik sidste år afsat en milliard kroner til værdig ældrepleje. Den milliard fortsætter i 2017. Og samtidig sættes der ekstra penge af til ældreplejen i de kommende år.

I den netop fremlagte finanslov for 2017 bliver der afsat i alt to milliarder kroner frem til 2020 til "værdig ældrepleje". Aftaleparterne vil gøre endelig status for værdighedspuljen i foråret 2019.

Derudover vil partierne afsætte 480 millioner kroner til ældres boligydelse. Det skal sikre, at ældre undgår de besparelser, som der var lagt op til efter sidste års finanslov.

"Ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal fortsat opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre de ting, der giver livskvalitet for dem," står der i finanslovsaftalen.

Aftaleparterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er blevet enige om at afsætte i alt 380 millioner kroner årligt fra 2017 og frem til et særligt "klippekort" til ekstra hjælp, som den ældre plejehjemsbeboer selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til. Det kan være ekstra aktiviteter uden for den eksisterende plejeindsats.

I Finansloven afsættes i øvrigt 450 millioner kroner til en pulje, der kan søges af kommunerne til at sikre at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem, der skal sikre bedre mad til de ældre. 

Læs mere om Finanslov 2017's indhold i grafikken herunder 

Grafik: Finansministeriet
Grafik: Finansministeriet