Prøv avisen

Find familien i politiets gamle registre

Københavnerne kan nu søge i gamle politiregistre efter slægtninge. En million registerblade lægges på nettet

Nu bliver det lettere for københavnerne at finde frem til deres slægtninge. Københavns Stadsarkiv har lagt et gammelt politiregister på nettet.

Det kan bruges som et folkeregister med en oversigt over byens indbyggere for 100 år siden.

Registerbladene stammer fra Københavns Politi. Borgere over 14 år havde et registerblad, hvor navn, fødested, fødselsdato, beskæftigelse, ægtefælle, børn og bopæl blev noteret.

- Vi er ved at få et meget brugbart og tilgængeligt redskab til at studere København, uanset om man er slægtsforsker eller vil studere byens sociale historie, siger stadsarkivar Kristian Bak fra Københavns Stadsarkiv.

I stedet for at skulle rode i de gamle arkiver i læsesalen, kan man nu finde en mængde oplysninger på nettet på hjemmesiden www.politietsregisterblade.dk.

Registret har både oplysninger om kendte og mere ukendte beboere i København. Blandt de kendte er for eksempel forfatteren Henrik Pontoppidan og komponisten Carl Nielsen.

Man kan søge direkte på personnavne. Senere bliver det muligt at søge på adresser, så man kan se, hvem der har boet i den ejendom, hvor man selv bor i dag.

Hjemmesiden er et samarbejde mellem Stadsarkivet og tre slægtshistoriske foreninger: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og DIS-Danmark.

400 frivillige har tilsammen brugt, hvad der svarer til 15 års fuldtidsarbejde på at læse og indtaste de håndskrevne registerblade.