Fire ud af ti ønsker tvungen skilsmisse-terapi

Flere offentlige midler skal forebygge, at kærlighed ender i krig, siger flertal af danskerne i undersøgelse. Knap 40 procent mener, at konfliktrådgivningen skal være obligatorisk

Et flertal af danskere mener i ny undersøgelse, at myndighederne brude rådgive ved skilsmisser.
Et flertal af danskere mener i ny undersøgelse, at myndighederne brude rådgive ved skilsmisser. Foto: .

Bør myndighederne rådgive ved skilsmisse? Ja, siger et flertal af danskerne i en ny undersøgelse, som Gallup har foretaget for Børns Vilkår og Egmont Fonden i forbindelse med Folkemødet, der netop er åbnet på Bornholm.

Her svarer 52 procent af de 1080 adspurgte, at det offentlige bør afsætte flere midler til at forebygge konflikter ved skilsmisse, mens 38 procent mener, konfliktrådgivningen skal være obligatorisk.

I dag yder myndighederne primært juridisk bistand i forbindelse med afgørelser om familiesamvær og økonomi i Statsforvaltningen. Der findes kun få forebyggende kommunale rådgivningstilbud til fraskilte, mens stadig flere brudte ægteskaber ender i decideret konflikt, hvor forældre ikke kan tale sammen.

”Ved en skilsmisse bør par hurtigst muligt få tilbudt konkrete redskaber til at håndtere deres samarbejde om børnene og til at komme videre i en helt ny livssituation, hvor mange er i krise. Uden den støtte er der fare for, at børnene bliver hårdt ramt,” siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, har i valgkampen lagt særlig vægt på gratis familierådgivning og deler den holdning.

”Den nuværende indsats er utilstrækkelig. Man afsætter først penge, når fronterne er trukket op. Gratis familierådgivning kan sikre fredelige skilsmisser,” pointerer han.

Tina Nedergaard, der er familieordfører i Venstre, mener dog ikke, der skal bevilges flere midler.

”Vi har allerede afsat mange ressourcer, og de pårørende har også et ansvar for at støtte familierne og børnene ved en skilsmisse. Vi er som myndigheder og civilsamfund fælles om at løfte den opgave, ” siger hun.

Hos Socialdemokraterne vil man gerne se på indsatser, der kan forebygge, at mors og fars kærlighed ender i krig.

”Det gode forældresamarbejde opbygges i fredstid, og her skal det offentlige bidrage med støtte og rådgivning. I den proces er det vigtigt også at inddrage andre faggrupper end jurister,” siger partiets børne- og familieordfører Julie Skovsby.

Ingen af de adspurgte politikere mener dog, at rådgivningen bør være tvungen.

”Vi kan ikke lovgive om alt, men med den rette støtte kan vi sikre, at forældrene ikke stiller sig på hver sin side i en konflikt, så de fortsat kan yde størst mulig omsorg for deres børn,” siger Julie Skovsby.

Søren Markussen, der er leder for skilsmisseafdelingen på Center for Familieudvikling, mener først og fremmest, at rådgivningen skal sikres som tilbud.

”Vi lever i et samfund, hvor vi kan søge hjælp, når vi ikke er i stand til at bære livet alene. Men mange par mangler et sted at gå hen, inden deres problemer vokser sig for store. Før vi diskuterer, om bistanden skal være tvungen eller frivillig, skal det at søge hjælp normaliseres. Det sender gratis rådgivning et vigtigt signal om.”