Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Flere ældre køber privat hjælp

Både i privat og offentligt regi er det typisk rengøring, de ældre køber til for egne penge. Foto: Søren Skarby/ritzau

Både i privat og offentligt regi kan ældre købe ekstra pleje og hjælp. Flere eksperter forventer, at visitation til gratis rengøring falder væk

I takt med at færre ældre over 80 år får tildelt kommunal hjemmehjælp, som Kristeligt Dagblad skrev i går, dukker der stadig flere udbydere op, som tilbyder hjælp, som ældre kan tilkøbe for egne penge. De fleste er private, men snart bliver det også muligt at købe hjælp i fem store kommuner, der på forsøgsbasis har fået lov til at sælge tilkøbsydelser i den kommunale hjemmepleje.

Kommunerne er Aarhus, Randers, Esbjerg, Odense og København, hvor planlægningen ventes at falde på plads efter kommunalvalget den 21. november, så tilkøbsordningerne kan træde i kraft i januar 2018.

Fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) holder man øje med forsøget.

”Det er et krav, at forsøget ikke må udhule kerneområderne, og det krav er naturligvis indført, fordi der er bekymring for, at det kan ske,” siger forskningschef Ulf Hjelmar.

Både i privat og offentligt regi er det typisk rengøring, de ældre køber til for egne penge.

”Rengøring i kommunalt regi er skåret kraftigt ned de seneste år. Typisk til en halv time hver anden uge, og der når man ikke det hele. Så må man bede pårørende om hjælp eller selv betale. Der er et stort pres på rengøring, fordi den post fylder meget,” siger Ulf Hjelmar.

I Randers Kommune frygter direktør for sundhed, kultur og omsorg Erik Mouritsen ikke en udhuling af kernevelfærden.

”Folk kommer ikke til at tilkøbe pleje, og det er vores vigtigste ydelse,” siger Erik Mouritsen, der til gengæld tror, at nettet ad åre strammes omkring visiteret hjælp til støvsugning og gulvvask.

”Med det demografi-pres, der er på ældreområdet, skal der spares. Alene i Randers Kommune er det sådan, at hvis vi om fem-seks år skal have uændret serviceniveau på omsorgsgområdet, så skal jeg have 80 millioner kroner mere om året, end jeg får i dag. De penge eksisterer ikke, og jeg tror, nogle af de ydelser, vi har, må nedgraderes. Det vil typisk være den praktiske bistand.”

Vil kommunerne så udfase de ydelser, man kan tilkøbe?

”Jeg tror ikke på, at udfasningens hastighed har noget at gøre med tilkøb af ydelser, men det vil tiden jo vise,” siger Erik Mouritsen.

Mens mange private udbydere melder, at rengøring er det mest populære tilkøb, går flere virksomheder den anden vej og udbyder varme hænder for egenbetaling. NT Falke, der i forvejen sælger hjemmehjælp i kommunalt regi, deler for eksempel i disse dage brochurer ud til husstande nord for København, hvor de reklamerer for tilkøb af socialt samvær.

”Vi konkurrerer ikke med frivillige besøgsvenner, vi er mere som en fortrolig støtteperson, der har tid til at gøre noget sammen med den ældre. Købe ind og lave mad sammen som i gamle dage, for eksempel. Kort sagt en arm at støtte sig ved,” siger administrations og kvalitetschef Henrik Gravesen.

Sælger I dårlig samvittighed?

”Det kan man godt sige, internt i firmaet har vi da talt om, at vi ikke selv føler, vi har tid nok til at hjælpe vores egne gamle forældre. Når vi sælger en støtteperson, er det ikke en, der skal udføre en opgave hos borgeren. Vi kan godt svinge støvsugeren, men det er først og fremmest meningen, at vi udfører tingene sammen med den ældre.”

Timeprisen er 440 kroner, men ned til 235 kroner, hvis man tilkøber flere timer. Og Henrik Gravesen mener godt, man kan sige, at hans forretning tilbyder en service, der tidligere blev varetaget af det kommunale og af pårørende.

Hos Ældre Sagen ser man tilkøb som brugerbetaling.

”Hvad er der blevet af den frie og lige adgang til omsorg? Man får kun hjemmehjælp, hvis man ikke kan klare sig selv, det gælder også rengøring. Stigningen i tilkøb er skjult brugerbetaling,” siger vicedirektør Michael Teit Nielsen.

”At man kan købe en til at stå og lave mad sammen med en, er jo trist, men det er nok den vej, det er gået. Men en halv times rengøring hver 14. dag er noget griseri. Og det er her, vi synes, det er relevant med en værdigheds-diskussion.”

Michael Teit Nielsen mener ikke, de økonomiske argumenter for at skære i hjælpen til ældre holder.

”Politikerne har fået bildt ret mange af os ind, at der ikke er råd til ordentlig ældrepleje. Det er simpelthen noget vås,” siger han.88