Prøv avisen

Flere børn mangler voksne venner

Foto: Peter Kristensen

Børn med et spinkelt netværk står i kø for at få en såkaldt voksenven. Manglen på voksenkontakt kan have alvorlige konsekvenser for børnene, mener flere

Et stigende antal børn mellem 7 og 12 år mangler en voksenven. Ofte er det børn, som kun har én forælder eller meget få voksne mennesker til at dele livets sorger og glæder med, der står i kø til at få en voksenven ved landets 23 underafdelinger af Landsforeningen Børns Voksenvenner.

Der er omkring 150 børn på venteliste til at få en voksenven, men reelt er tallet meget større, vurderer Pernille Skjershede, sekretariatsleder i Landsforeningen Børns Voksenvenner. For foreningen er holdt op med at henvende sig aktivt til børn, fordi der simpelthen ikke er voksenvenner nok til børnene. Nu er der kun mulighed for at hjælpe de børn på ventelisten, der har mest behov for hjælp.

Pernille Skjershede vurderer, at det ikke så meget er antallet af frivillige voksenvenner, der daler, men mere antallet af børn med et spinkelt netværk, der stiger. Inden for det seneste halve år er der kommet flere henvendelser fra forældre med skilsmissebørn og fra børn, hvis ene forælder er død.

"Vores erfaring peger på, at voksenvennen er med til at give barnet en rollemodel. De får simpelthen mere opmærksomhed og dermed også øget selvværd. Mødrene henvender sig typisk, fordi de bor alene med deres barn, som har brug for en voksen mand, der er helt deres. En, der har tid til at lytte, være sammen med dem, lave lektier med dem eller andet," siger Pernille Skjershede.

Hun påpeger, at en anden forklaring på de manglende voksenvenner er, at nogle mænd er bange for at henvende sig for at hjælpe børnene, fordi de er nervøse for at blive stemplet som pædofile. Foreningen har dog et fintmasket net, som gerne skulle sortere de typer fra.

Daglig leder for Landsforeningen Børns Voksenvenner i København, Pia Sandholdt, peger på, at voksenvennen kan være med til at guide barnet på rette vej:

"De har en ekstra voksen, de kan betro sig til. For ofte oplever vi, at de ikke vil fortælle alt til deres mor, som de prøver at skåne. De har derfor brug for en voksen til at lytte og råde i forhold til, om de eksempelvis er helt på afveje i skolen. Det kan også forebygge kriminalitet eller mobning i skolen, at man har en voksen ven, fordi man bliver socialt anlagt og bedre til at skabe egne venner," siger hun.

Også professor samt børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen peger på, at det kan have alvorlige konsekvenser ikke at have tilstrækkelig voksenkontakt:

"Børn har brug for at blive vejledt til at forstå tilværelsens gåder. De risikerer at blive overfladiske og usikre, hvis de er overladt til sig selv, og ofte vil de søge svar gennem computerspil og tv. Men hele den kunstige verden kan ikke videreføre vigtige værdier, og på samme måde give børnene en retning for deres tankevirksomhed om de skal være for eller imod krig eller andre af livets vigtige spørgsmål," siger han.