Prøv avisen

Flere børn bliver patienter i psykiatrien

Den tidlige indsats i daginstitutioner og skoler er ikke skarp nok, og det kan være en af forklaringerne på, at flere børn får det så dårligt, at de skal behandles i psykiatrien. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Antallet af børn og unge, som behandles på en psykiatrisk afdeling, stiger voldsomt. Mange kunne have været hjulpet tidligere.

Angst, spiseforstyrrelser, adhd eller depression.

I løbet af de seneste ni år er antallet af børn og unge under 19 år, som kommer i kontakt med psykiatrien, steget med 72 procent.

Mens 20.686 børn og unge i 2009 var patienter på en af landets psykiatriske afdelinger, så var antallet i 2017 35.578, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

I løbet af efteråret offentliggør regeringen en ny handleplan for psykiatrien.

Stigningen bør være en påmindelse om, at der, når det kommer til børn og unge, er brug for at tænke nyt, siger generalsekretær i landsforeningen Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard.

- I stedet for at vente på, at det bliver så alvorligt, at en behandling i psykiatrien er nødvendig, skal flere have hjælp tidligere. Alt for mange tumler alt for længe med deres problemer, siger Thorstein Theilgaard.

Han peger på, at flere med fordel kunne få hjælp i de kommunale PPR-ordninger (pædagogisk og psykologisk rådgivning). Men det kræver, at rådgivningen udbygges.

- Det burde være sådan, at den "rigtige psykiatri" var reserveret dem, der ikke kan hjælpes andre steder, siger Thorstein Theilgaard.

Region Nordjylland er den af de fem regioner med den største stigning fra 1201 børn og unge i behandling i 2009 til 3295 i 2017.

Næstformand i regionsrådet Lene Linnemann (SF) mener, at der i dag skal mindre til, før børn og unge henvises til psykiatrien.

- Tidligere skulle man være psykisk syg for at få en henvisning. I dag kan årsagen være mistrivsel eller psykisk sårbarhed. Det kan være børn, som ikke kan begå sig socialt, eller børn, som har det svært, fordi deres forældre har det svært, siger Lene Linnemann.

Hun er enig i, at flere bør hjælpes i daginstitutionen eller skolen.

- Men desværre er støttepædagoger og sundhedsplejersker sparet væk mange steder, siger Lene Linnemann.

I Region Hovedstaden har et flertal i regionsrådet i den forgangne uge besluttet at styrke samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne. Ifølge regionsrådsmedlem Martin Geertsen (V) skal samarbejdet blandt andet komme børn og unge til gavn.

- Vi har gode erfaringer med tværfaglige teams, som for eksempel hjælper børn og unge tilbage til hverdagen efter en indlæggelse. Den indsats styrker vi, fordi vi kan se, at den nære hjælp er betydningsfuld, siger han.

I Psykiatrifonden savner formand og speciallæge Anne Lindhardt også en tidligere indsats.

- Vi skal have fat i de børn, der er i risiko for at udvikle psykisk sygdom. Det kan være børn med en urolig adfærd eller børn, der trækker sig ind i sig selv, siger Anne Lindhardt.

Men hun ser det som positivt, at flere børn og unge behandles i psykiatrien.

- Det er en målrettet politik, som har været nødvendig. Tidligere var der alt for mange, som ikke blev udredt, siger Anne Lindhardt.

Hun peger på, at det for eksempel for børn og unge med adhd eller autisme er afgørende, at der stilles en præcis diagnose, og det gøres bedst i børne- og ungdomspsykiatrien.

- Den rigtige udredning sikrer, at barnet får den rigtige hjælp. Det er nemmere for kommunen at hjælpe, hvis der foreligger en kvalificeret udredning, siger Anne Lindhardt.

/ritzau/