Flere enlige mænd får barnet efter parbrud

Antallet af alenefædre er siden 2000 steget med 50 procent. Det vidner om mere ligestilling i familielivet, siger eksperter

Far er kommet mere på banen i løbet af de sidste 20-30 år, mener forsker. Det kan være en af forklaringerne på, hvorfor antallet af alenefædre er steget kraftigt.
Far er kommet mere på banen i løbet af de sidste 20-30 år, mener forsker. Det kan være en af forklaringerne på, hvorfor antallet af alenefædre er steget kraftigt.

Når børn skal vælge bopæl efter forældrenes brud, vælger langt flere børn end tidligere at flytte ind hos deres far.

Det viser tal fra Danmarks Statistik over enlige fædre, hvor den gruppe siden 2000 er steget med 50 procent. Til sammenligning er procentstigningen kun halvt så stor, når det drejer sig om enlige mødre, som dog stadig repræsenterer langt størstedelen af alle soloforældre.

Det er en ret fantastisk udvikling. Det er et udtryk for, at der bliver mere og mere ligestilling i familielivet, siger familieforsker og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen. Han er medforfatter til en ny rapport om eneforsørgere i Danmark fra Susi og Peter Robinsohns Fond og Center for Alternativ Samfundsanalyse.

LÆS OGSÅ: Vi dyrker familien mere, end vi tror

Han vurderer, at udviklingen skyldes et større engagement fra fædrene i børneopdragelsen:

De seneste 20-30 års positive historie på familiefronten er, at far er kommet mere på banen. Den fraværende far er kommet hjem, og nu tager han del i husarbejde og pasning af børn. Vi ser jo også langt flere tilfælde af, at manden kæmper for mere forældremyndighed i retten, siger han.

Samtidig vurderer Per Schultz Jørgensen, at antallet af enlige forældre generelt er steget, fordi vi lever i et velstandssamfund. I dag er det nemlig i højere grad muligt med én indkomst at have børn boende, siger han.

Ifølge Danmarks Statistik havde godt 21.000 enlige mænd et barn registreret på deres folkeregisteradresse i 2000, mens tallet i år er knap 32.000. Det betyder, at enlige fædre steg fra at udgøre 18 procent af alle aleneforældre i 2000 til 21 procent i år.

Mogens Nygaard Christoffersen er seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og har skrevet en række forskningsrapporter om børn, familie og samfund. Han bemærker, at udviklingen er spændende, fordi stigningen særligt ses hos enlige fædre med yngre børn op til 10 år.

Det er meget interessant, fordi barnets alder er det springende punkt. Tidligere var det meget mere sjældent, at fædre med små børn havde børnene boende, så der er sket en udvikling i retning af større ligestilling, siger han og tilføjer, at udviklingen er et resultat af bedre samarbejde mellem skilsmissepar:

Jeg tror, forklaringen ligger i, at der er kommer færre konflikter efter parbrud. Samtidig er skilsmissepar generelt blevet bedre til at samarbejde. Det betyder, at vi ser flere tilfælde af, at faderen og moderen deler forældremyndigheden, så barnet tilbringer næsten lige meget tid hos begge, siger han.

Det er Mai Heide Ottosen enig i. Hun er seniorforsker og ph.d. på SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvor hun blandt andet har forsket i skilsmissebørn og delt forældremyndighed.

Udviklingen er generelt gået mod stigende lighed i familielivet, hvor faderen har taget mere del i børnenes liv. Derfor vil manden ofte ønske mere samvær med barnet efter et eventuelt brud, og det har betydet, at ordninger, hvor børnene deler tiden hos begge forældre, er blevet mere udbredte, siger hun.

Interesseorganisationen Foreningen Far, som blandt andet varetager skilsmissefædres interesser, glæder sig over udviklingen. Men ifølge formand Jesper Lohse er stigningen i antallet af alenefædre ikke udtryk for mere ligestilling på familieområdet. Han mener nemlig, at fædrene fortsat har for dårlige vilkår, når samarbejdet med moderen ikke er til stede.

At vi ser en stigning i antallet af enlige fædre er et udtryk for, at der er kommet lige muligheder for kvinder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er en naturlig udvikling, men fuldstændig i modstrid med denne udvikling er, at fædrene stadig ikke er ligestillet på familieområdet. Det tager ikke mere end en time at få et barn ud af en fars liv, hvis moderen ønsker det, siger han.