Flere etniske minoriteter skal i uniform

Stor kampagne skal få unge med anden etnisk baggrund end dansk til at søge ind hos forsvaret, Falck og politiet. De unge bryder sig ikke om uniformsfagene

Jawad Sandoo var 20 år, da han blev færdig med gymnasiet. Han vidste ikke, hvad han ville og meldte sig derfor frivilligt som værnepligtig. Men den beslutning faldt ikke i faderens smag. Han så hellere, at sønnen blev læge, advokat eller ingeniør. Efter en lang snak kom de over-ens, og i dag er den nu 26-årige Jawad Sandoo sergent og fastansat som informatør i forsvarets afdeling for værnepligt og rekruttering.

Succeshistorien har gjort Jawad Sandoo til rollemodel i en ny kampagne "Én uniform – mange muligheder", der sættes i gang i næste uge, og som skal få flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at søge uddannelse og arbejde på en af fem arbejdspladser med uniform: forsvaret, politiet, Beredskabsstyrelsen, Falck og Sikringsstyrelsen. Alle fem steder er etniske minoriteter stærkt underrepræsenteret.

– Det er svært for de unge at se sig selv i det danske forsvar, og mange frygter diskrimination og racistisk opførsel, lyder Jawad Sandoos bud på en forklaring.

Med reklamefilm, oplysning og vejledning håber Integrationsministeriet, der står bag kampagnen, at få flere unge med minoritetsbaggrund til at tage en uddannelse hos en af de fem arbejdsgivere, hvor udsigten til fast job næsten er lig med 100 procent.

Som led i kampagnen skal Jawad Sandoo og rollemo-deller som ham fra de andre uniformsfag ud på folkeskoler, gymnasier og handelsskoler for at fortælle deres personlige historie og give deres bud på de mange muligheder for uddannelser og job, som uniformsfagene kan tilbyde.

– Vi skal give dem bedre og bredere information om de mange muligheder, der findes, så de kan vælge den uniform, der passer dem bedst. En stor del af dem kender slet ikke til de uniformerede fag og ved ikke, hvad et arbejde i eksempelvis forsvaret indebærer. Dertil kommer, at deres forældre ofte har meget at sige i forhold til valg af uddannelse, og heller ikke forældrene har den fornødne viden, siger Jamal Butt, der er konsulent i Integrationsministeriet og kampagnens ankermand.

Lige nu har kun 0,7 procent af forsvarets ansatte anden etnisk baggrund end dansk, og endnu klarere er billedet hos Falck. Målet er at hæve andelen til 3,5 procent helst inden udgangen af 2006. Det kræver uddannelse og oplysning, og her kommer forældre til de unge ind i billedet.

– Vi ved, det tager tid, og mange forældre med indvandrerbaggrund er bekymrede for det danske politi og militær, fordi det i deres hjemlande ofte er forbundet med diktaturer og autoritær magt. De tror, at en soldat i Danmark skal i regulær krig, og derfor målretter vi en del af kampagnematerialet direkte til forældrene, så de også bliver bedre rustet til at støtte deres børn i at tage andre uddannelser, end dem de umiddelbart kender til, siger Jamal Butt.

duus@kristeligt-dagblad.dk