Prøv avisen

Flere forældre søger hjælp til at tackle deres tweens

Hvad stiller forældre op med tweens? -

De opfører sig både som børn og små voksne. Tweens gør forældrene usikre

Hvad stiller man op, når ens 10-årige barn både vil have sovedyr og Facebook-profil? Børn mellem 8 og 13 år, de såkaldte tweens, har så modsatrettede interesser, at forældre i stigende grad søger hjælp til at tackle den nye form for barndom. Sådan lyder meldingen fra blandt andre familierådgivere rundt om i landet.

"For fem år siden var det hovedsageligt forældre til teenagere, der henvendte sig, men i dag handler det lige så meget om børn helt ned til 9-10-års-alderen," siger familieterapeut og ungdomscoach Pia Beck Rydahl, der er indehaver af familiecoachvirksomheden Hverdagens Helte.

Hun er også medforfatter til bogen "Tweens", der udkom tidligere på året, hvor hun sammen med familiecoach Pernille W. Lauritsen giver råd til forældre om, hvordan man skal forstå sin tween.

"Vi har blandt andet skrevet bogen, fordi vi hver især oplevede, at der var et stort behov for litteratur om den aldersgruppe," siger hun.

Også Jeanne Erichsen, leder af rådgivnings- og undervisningsvirksomheden Familielaboratoriet, mærker den stigende efterspørgsel. Og det er langtfra kun familier med store problemer, der henvender sig.

"Jeg oplever, at der i det hele taget er en større åbenhed for at søge viden og hjælp til at være forælder i dag, og mange vil bare gerne have en snak om deres bekymringer og råd om, hvordan de skal håndtere dem," siger Jeanne Erichsen.

Begrebet tween har i en årrække mest af alt fungeret som et markedsføringsbegreb, som tøj- og underholdningsindustrien har formået at udnytte til fulde. Men i de senere år er der også kommet fokus på de fysiske og mentale forandringer, der sker med børn mellem 8 og 13 år.

"Børn begynder tidligere på at etablere en identitet, end dengang deres forældre var børn. Dels tvinges de af underholdningsindustrien til at træffe valg, tage stilling og spejle sig i produkter udviklet specifikt til dem, og dels giver det enorme udbud af medier og teknologi dem adgang til ting, som ikke var tilgængeligt førhen. De kan i dag selv styre noget, som voksne tidligere var dørvogtere for, og det giver både børn og forældre nogle nye udfordringer," siger Jan Kampmann, professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet og leder af Center for Barndoms-, Ungdoms- og Familielivsforskning.

Det er desuden videnskabeligt bevist, at børn går tidligere i puberteten i dag end for bare 15-20 år siden. Det mærker organisationen Sex & Samfund, der blandt andet driver rådgivningen Sexlinjen for unge. Men det er ikke kun børn og unge, der henvender sig, også her er det forældrene, der i stigende grad søger råd og vejledning.

"Vi får i øjeblikket så mange henvendelser fra forældre, at vi overvejer, hvordan vi kan målrette vores rådgivning til også at omfatte forældre. Der er tilsyneladende en stor mangel på viden om, hvordan man håndterer de her emner, ikke mindst når de bliver aktuelle i en stadig tidligere alder," siger Line Anne Roien, national projektmedarbejder i Sex & Samfund.

duus@kristeligt-dagblad.dk