Flere fraskilte strides om børnene

Børns Vilkår efterlyser, at politikerne ændrer loven, så børn ikke længere kan hentes til samvær af foged, socialarbejdere eller politifolk

Det er ikke til barnets bedste, og det burde ikke være muligt at hente børn ved fogedens hjælp i samværssager," siger souschef i Børns Vilkår, Bente Boserup, som mener, at retsplejeloven bør ændres.
Det er ikke til barnets bedste, og det burde ikke være muligt at hente børn ved fogedens hjælp i samværssager," siger souschef i Børns Vilkår, Bente Boserup, som mener, at retsplejeloven bør ændres. Foto: Kåre Viemose/ Denmark.

Sidste år måtte fogeden rykke ud 161 gange for at hente børn til samvær med deres mor eller far. Det viser nye tal fra Domstolsstyrelsen, der har opgjort antallet af såkaldt udgående fogedforretninger i de første tre kvartaler af 2013.

Dermed er antallet af sager, hvor fogeden, socialarbejdere og i nogle tilfælde også politifolk henter et barn, firedoblet siden 2007. Samtidig er antallet af konfliktfylde skilsmissesager, der behandles af fogedretterne, vokset fra 1659 sager i 2007 til 2531 sager i 2012.

Den markante stigning i antallet af stridigheder om samvær bør få politikerne til at ændre loven, så børn ikke længere kan hentes af fogeden.

Det mener organisationen Børns Vilkår, der har indhentet de nye tal fra Domstolsstyrelsen.

De 161 sager er for mange. Det er ikke til barnets bedste, og det burde ikke være muligt at hente børn ved fogedens hjælp i samværssager, siger souschef i Børns Vilkår, Bente Boserup, som mener, at retsplejeloven bør ændres.

Problemet er ikke kun, at vidt fremmede mennesker dukker op for at hente dem. Afhentningen giver en generel utryghed. Det skal ikke være muligt, at fogeden henter børn på samme måde, som man afhenter sofaer, der ikke er betalt, siger Bente Boserup.

LÆS OGSÅ: Mor tager teten i en skilsmisse

Hun efterlyser flere tilbud om rådgivning til forældrene, så skilsmissekonflikter kan tages i opløbet. Endvidere foreslår Børns Vilkår, at der udelukkende udstedes bøder til de forældre, som ikke overholder aftaler om samvær.

Formanden for Danske Familieadvokater, Helle Larsen, mener, at stigningen i antallet af fogedsager er udtryk for, at kvaliteten i statsamternes behandling af skilsmissesager er for dårlig.

De mange flere sager skyldes ikke mere rethaveriske forældre, men snarere, at nogle afgørelser føles uretfærdige. Jeg har selv haft flere sager, hvor forældre har afvist at udlevere børn til fogeden, fordi de ikke mente, at sagerne var ordentligt belyst, og indsigelser var blevet overhørt, siger Helle Larsen.

Pia Deleuran, der er praktiserende advokat og konfliktmægler med speciale i skilsmissesager, er enig i, at loven bør ændres.

I dag er lovgivningen konstrueret, så forældrene i høj grad tvinges til at samarbejde. I en sag, hvor en mor ikke vil udlevere sit barn til en far, der er beruset og skæv i weekenden, vil det kræve håndfaste beviser at få stoppet samværet. Vi har brug for en lov, der i langt højere grad ser tingene fra barnets perspektiv, siger Pia Deleuran.

I sit arbejde oplever hun, at forældre, der har helt forståelige grunde til at nægte børn samvær med for eksempel en alkoholiseret far eller mor, risikerer af Statsforvaltningen at blive beskyldt for chikane.

Venstres socialordfører, Eyvind Vesselbo, mener, at fogedens afhentning af børn må stoppe.

Det er urovækkende og uværdigt for det danske samfund. De ansvarlige myndigheder må gøre en større indsats for at få løst konflikterne tidligt. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt med en lovændring, men det skal ikke være sådan, at fogeden i 2014 henter børn, siger han.

Formanden for Folketingets Socialudvalg, Pernille Vigsø Bagge (SF), mener, at der stadig er situationer, hvor fogedens indblanding kan være nødvendig.

Det er dybt ulykkeligt, at fogeden skal rykke ud, og stigningen i antallet af fogedsager kan hænge sammen med, at antallet af skilsmisser slog rekord i 2013. Vi skal i stedet udvikle metoder i kommunerne, der afhjælper fraskiltes konflikter. Men der vil stadig være situationer, hvor det er nødvendigt, at socialarbejdere henter børn, siger Pernille Vigsø Bagge.

Flere konfliktfyldte skilsmisser

I 2007 behandlede fogedretterne 1659 konfliktfyldte sager om forældremyndighed mod 2531 sager i 2012 og 2005 sager de første tre kvartaler af 2013.

Kilde: Domstolsstyrelsen.