Prøv avisen

Flere klager over misbrug af emails til opstilling af Danskernes Parti

Danskernes Parti er stærkt indvandrerkritisk, dets leder er tidligere nazist og kaldte ved stiftelsen i 2011 Danskernes Parti for en ”modernisering” af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse. Her er det partileder Daniel Carlsen i debat på Folkemødet 2015. Foto: Jacob Ehrbahn

I forsøget på at blive opstillingsberettiget til Folketinget har Danskernes Parti i en række tilfælde indtastet e-mailadresser til Økonomi- og Indenrigsministeriet på vælgere, som ikke selv har ønsket at være stillere for partiet. Partiet mener, at der er tale om chikane, fordi "enhver idiot" kan indtaste emailadresser i systemet på andres vegne

”Kære dansker, tusind tak for, at du har valgt at støtte Danskernes Parti med en vælgererklæring.”

Sådan skrev partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, sidste sommer til rådmand Kristian Würtz i Aarhus Kommune. Nu er rådmanden dog medlem af Socialdemokratiet og kunne ifølge eget udsagn aldrig nogensinde drømme om at hjælpe Danskernes Parti til at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Partiet er stærkt indvandrerkritisk, dets leder er tidligere nazist og kaldte ved stiftelsen i 2011 Danskernes Parti for en ”modernisering” af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse.

Da Social- og Indenrigsministeriet efterfølgende bad Kristian Würtz om at bekræfte sin vælgererklæring med NemID, sendte han derfor en formel klage til ministeriet og gjorde opmærksom på, at nogen havde misbrugt hans navn og e-mail og gjort ham til stiller for Danskernes Parti.

”Det er selvfølgelig meget ubehageligt for mig, hvis jeg på nogen måde bliver sat i forbindelse med Danskernes Parti, og jeg ville sikre mig, at jeg ikke kom til at optræde på stillerlister eller lignende fra partiet. I forvejen har jeg fået nyhedsbreve fra dem, selvom jeg flere gange har bedt om ikke at få dem,” siger Kristian Würtz.

Rent juridisk skal den enkelte stiller godkende vælgererklæringen med sin NemID, før den er gyldig. I alt skal et parti have godt 20.000 godkendte underskrifter for at blive opstillet til Folketinget. For præcis et år siden blev systemet ændret, så partierne kunne indsende emailadresser elektronisk med efterfølgende NemID-godkendelse i stedet for udelukkende at have vælgererklæringer på papir fremsendt med post.

Kristian Würtz er imidlertid ikke ene om at have fået misbrugt sin emailadresse i forsøget på at skaffe stillere til et parti. Kristeligt Dagblad har søgt aktindsigt hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, og i en halv snes tilfælde har vælgere klaget over, at deres e-mail er blevet misbrugt.

Ministeriet har anonymiseret partinavnene i klagerne, men i halvdelen af tilfældene er der tale om vælgererklæringer til Danskernes Parti. Det har de pågældende selv bekræftet over for Kristeligt Dagblad. Nogle er blevet rykket flere gange for at godkende partiopstillingen med deres NemID.

Samira Nawa Amini arbejder i Børne- og Socialministeriet, og hun er folketingskandidat for De Radikale og er også i en e-mail blevet bedt om at bekræfte sin vælger- erklæring til Danskernes Parti – som hun aldrig har afgivet.

”Det er selvfølgelig frygteligt irriterende. Det er fint nok med den digitale registrering af vælgererklæringer, men det er måske blevet lidt for nemt for nye partier at sende vælgererklæringer ind til ministeriet, uden at de er sikre på, at der er dækning for dem,” siger Samira Nawa Amini.

Hendes største bekymring var, om nogen havde mulighed for at ”rode med” hendes NemID, men hun er tryg ved, at systemet ikke kan misbruges til det.

En anden vælger, Svend Erik Larsen, klagede i november til Økonomi- og Indenrigsministeriet over at være blevet kontaktet om en vælgererklæring til Danskernes Parti.

”Jeg synes partiet er afskyeligt og vil ikke sættes i forbindelse med noget af det, de står for, eller bidrage til, at de bliver opstillingsberettiget,” skrev han i klagen.

Af de sager, Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i, er der andre falske anmodninger om vælger- erklæringer til blandt andre Dansk Samling, til Nye Borgerlige og til Nationalpartiet.

Partileder for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, er overrasket over de falske emailadresser, som er indtastet for hans parti.

”Det er helt sikkert et eksempel på chikane, at en socialdemokratisk rådmands e-mail er blevet sendt ind. Når man giver sin første støtteerklæring, afleverer man bare sin e-mailadresse, og enhver idiot kan jo gå ind og taste en hvilken som helst e-mailadresse ind på vores hjemmeside. Det kan vi ikke styre,” siger Daniel Carlsen.

Han afviser også, at partiet kunne undersøge ægtheden af hver enkelt stiller, inden man sender e-mails videre til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Foreløbig har partiet angiveligt modtaget og indsendt i alt 26.000 e-mails på stillere.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger har ministeriet haft en mistanke om, at nogle partier skaffer sig lister over e-mails, eventuelt købt af virksomheder, og blot videresender mailadresserne til ministeriet uden at spørge den enkelte mail-indehaver. Ministeriet har siden denne artikel blev bragt første gang svaret på spørgsmål om denne mistanke, og valgkonsulent Christine Boeskov skriver i en email:

"Det er ikke ministeriets indtryk, at dette problem har et stort omfang, bl.a. henset til, at der på nuværende tidspunkt er afgivet over 40.000 vælgererklæringer gennem vælgererklæring.dk", og det tilføjes, at ministeriet antager, at man ville have modtaget flere klager, hvis der foregik en systematisk indberetning via mailkartoteker.

Daniel Carlsen svarer blankt nej til, at Danskernes Parti skulle benytte den metode. Ifølge netmediet Modkraft.dk, som netop har fået aktindsigt i antallet af godkendte erklæringer fra Danskernes Parti, er blot 5591 godkendt indtil nu, og man mangler dermed stadig næsten 15.000 vælgererklæringer for at kunne stille op til et folketingsvalg.

Ifølge Daniel Carlsen er der store tekniske problemer med at få godkendt vælger-erklæringerne, og systemet burde ændres, så der ikke først skulle sendes e-mails til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I stedet burde den enkelte vælger kunne gå direkte ind på ministeriets hjemmeside og udfylde en vælgererklæring for det parti, han eller hun vil være stiller for og godkende det med sin NemID, mener han.

Rettelse 13.1.2017: Overskriften og indledningen på denne artikel er korrigeret, så det fremgår, at det er emailadresser, partier indtaster hos Økonomi- og Indenrigsministeriet og ikke vælgererklæringer. Først når man selv bekræfter sin opstilling med NemID på ministeriets hjemmeside, vælgererklæring.dk, er der formelt tale om en vælgererklæring. Det tekniske forløb er desuden præciseret flere steder i teksten, ligesom der er indføjet en kommentar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som er fremkommet efter artiklens offentliggørelse.