Prøv avisen

Flere muslimske friskoler har bånd til islamistisk bevægelse

Der rettes nye anklager mod to muslimske friskoler. Ifølge en klage siger lærer, at danskerne er dømt til helvede. I alt fem friskolers bygninger er ejet af fond med tætte bånd til islamistisk bevægelse. Flertal ønsker undersøgelse

Genmæle fra DIKEV Fonden

En række muslimske friskoler har inden for det seneste års tid været under hård beskydning efter fund af jihad-materiale, manglende ligestilling og økonomiske bånd til udenlandske religiøse foreninger.

Nu viser det sig, at fem muslimske friskoler og en efterskole har tætte bånd til Dansk Islamisk Trossamfund (DIT), som er en del af Milli Görus-bevægelsen.

Det er en organisation og et politisk parti med rod i Tyrkiet, der særligt er stor i Tyskland, hvor det bestyrer hundredvis af moskéer og har omkring 30.000 medlemmer.

Milli Görüs-bevægelsen er af den tyske efterretningstjeneste konsekvent blevet betegnet som en islamistisk organisation, hvor ekstreme synspunkter florerer. I 2010 skrev den tyske efterretningstjeneste ligeledes, at Milli Görüs-bevægelsen havde tråde til den palæstinensiske organisation Hamas, der optræder på flere lister over terrorbevægelser.

En aktindsigt foretaget af Kristeligt Dagblad viser nu, at der er indløbet en række bekymrede henvendelser fra borgere omkring to af disse muslimske friskoler. Det drejer sig om Selam Privatskole og Vejle Privatskole.

For bare en måned siden, den 21. september, modtog Undervisningsministeriet en bekymret e-mail fra et familiemedlem, der har eller havde en lillebror gående på Vejle Privatskole. Her refererede han, hvad religionslæreren på privatskolen havde fortalt til klassen:

”Han siger blandt andet, at man ikke skal være ven med vantro, at man vil brænde i helvede, hvis man synder, og at ’danskerne’ er dømt til helvede. Den generelle følelse på skolen er ’hvis ikke du er muslim, er du ikke en af os’, og ’danskerne er svin og vantro’. P.S. kan I undgå at nævne mit navn, eller min lillebror? Jeg er bange for dem,” skrev personen i beskeden til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i.

Den 6. august skrev en anden borger til Undervisningsministeriet med en henvendelse om Selam Privatskole:

”Kan det virkelig passe, at Undervisningsministeriet ikke gør noget ved, at Selam Privatskole i Aarhus tvinger pigerne til at tage tørklæde på i skolen. Håber snart, I træder til.”

I 2016 modtog Vejle Privatskole og Selam Privatskole i alt 19 millioner kroner i statstilskud.

Begge skoler er under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

De nye oplysninger om muslimske friskoler får nu Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen, til at rette henvendelse til undervisningsminister Merete Riisager (LA).

”Vi håber, at ministeren på baggrund af disse nye eksempler vil genoverveje sin position om de muslimske friskoler. Det her er dybt alvorligt, for skolen i Danmark skal være et sted, hvor man uddanner samfundsborgere, der ikke blot kan læse, skrive og regne, men som også lærer normerne og demokratiet at kende. Derfor er vi meget bekymrede over den slags sager, og derfor foreslår vi også at gå mere drastisk til værks,” siger Dan Jørgensen med henvisning til Socialdemokratiets forslag om at lukke friskoler med mere end 50 procent elever med udenlandsk baggrund.

Lokalerne for de i alt fem friskoler og en efterskole er ligesom fem muslimske menigheder ejet af DIKEV Fonden, hvis ledende figurer har sympati for Milli Görüs-bevægelsen. Eksempelvis holdt Latif Ibisoglu, formand for DIKEV Fonden, en tale ved et møde for IGMG, Milli Görüs-bevægelsen, i Ballerup i år. Fondens næstformand, Nevzat Korkmaz, har at dømme efter opslagene på hans private Facebook-profil også sympati med bevægelsen, og den tidligere formand Ismail Hakki Sahan, der gik af i år, er kontaktperson for Kokkedal Islamisk Menighed, som hører under DIT. Ifølge en aktindsigt, Kristeligt Dagblad har fået i Kirkeministeriet, der har godkendt DIT som trossamfund i år, skriver DIT selv, at trossamfundet er en del af Milli Görüs-bevægelsen. Af dets resultatopgørelse for 2014 fremgår det ligeledes, at DIT har haft indtægter og udgifter til IGMG.

Og af de seneste to årsrapporter for DIKEV Fonden fremgår det, at formanden for DIT, Ahmet Deniz, var ordstyrer for fondens generalforsamlinger. Ahmet Deniz er ligeledes skoleleder for Mina Hindholm Efterskole, hvis bygninger også ejes af DIKEV Fonden.

Af vedtægter for de fem friskoler fremgår det også, at der i friskolernes bestyrelser skal sidde personer fra DIKEV Fonden eller fra ungdoms- og kulturforeninger med samme adresse som de muslimske menigheder under Dansk Islamisk Trossamfund.

På den baggrund ser Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, der er partiets ordfører for grundskolerne, denne sag som mere problematisk end de tidligere beretninger om muslimske friskoler.

”Det er værre end de andre tilfælde, fordi der er tale om en Tvind-lignende konstruktion, hvor en institution ejer andre institutioner. Det betyder, at den økonomiske uafhængighed ikke er til stede. Jeg vil selvfølgelig kontakte ministeren på baggrund af sagen her, så vi kan få sat Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på sagen. Min holdning er, at det må medføre stop for statstilskud til skolerne,” siger Alex Ahrendtsen.

Også Venstres undervisningsordfører Anni Mathiesen opfordrer til, at Undervisningsministeriet går ind i sagen.

”Mine advarselslamper lyser rødt, når jeg hører det her. Jeg ser det som meget bekymrende, men jeg må have tillid til, at myndighederne nu gennemgraver forbindelserne. Det vil være naturligt, at tilsynsmyndighederne ser på, om man udvider tilsynet til de øvrige skoler (udover de to, som allerede er under tilsyn, red.), som har tråde til den samme islamistiske bevægelse.”

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med lederen af Vejle Privatskole, der dog ikke ønsker at udtale sig til avisen. I et interview afviser leder af Selam Privatskole, Henrik Sørensen, dog, at skolen har tilknytning til Milli Görüs-bevægelsen, selvom skolen er ejet af DIKEV Fonden.

”Vi er ikke underlagt DIKEV Fonden og deres holdninger, og jeg har heller ikke kendskab til, om DIKEV Fonden skulle have slægtskab til en anden organisation. Der er ikke nogen udefra, der har indflydelse på vores skole,” siger Henrik Sørensen og fortsætter på spørgsmålet om, hvorvidt skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer har en ideologisk tilknytning til Milli Görüs-bevægelsen:

”Jeg har ikke nogen viden om den enkeltes holdninger, herunder den enkeltes holdning til den ene eller anden bevægelse.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager, men i en mail til Kristeligt Dagblad skriver vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Susanne Clausen, atstyrelsen holder øje med Milli Görüs-bevægelsens rolle i det danske skolesystem.

”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er opmærksom på Milli Görüs-bevægelsens mulige tilknytning til danske skoler, og det indgår i vores tilsyn. Det er et lovkrav, at frie grundskoler er uafhængige af udefrakommende interesser, og at skolerne forbereder eleverne på at leve i et demokrati med frihed og folkestyre. Har vi begrundet mistanke om, at det ikke er tilfældet på en skole, reagerer vi selvfølgelig på det.”