Flere taburetklæbere i Folketinget, tak!

Tillidshverv I stigende grad ser det ud til, at folketingsmedlemmers politiske liv er et trin på en karrierestige
politisk set

Det kan anbefales engang imellem at følge med i de direkte tv-transmissioner fra Folketinget, mener Tim Knudsen.
Det kan anbefales engang imellem at følge med i de direkte tv-transmissioner fra Folketinget, mener Tim Knudsen. Foto: Rune Evensen.

AF Tim Knudsen

Den konservative Helge Adam Møller har angrebet især Folketingets yngre medlemmer for ikke at passe deres arbejde. De udebliver ifølge Møller fra alt for mange møder og fra rejser, de har tilmeldt sig. Folketingssalen er ofte pinligt tom. Hvis de endelig kommer til et møde i salen - eller i et udvalg - så taler de i telefon, SMS?er, skriver mails eller blogger på nettet i stedet for at deltage i mødet.

De er mere optaget af at komme i medierne end i at gøre et ordentligt arbejde, lyder kritikken også. Hvis de ser en mulighed for at komme i tv, må alt andet vige. Om de så skal optræde i "Vild med dans" eller andre programmer helt uden politisk indhold.

Andre har sagt, at nogle af de ældste medlemmer også er meget ?afslappede". Man får ifølge kritikerne nærmest indtryk af, at de allerede har taget hul på deres otium.

Det kan anbefales engang imellem at følge med i de direkte tv-transmissioner fra Folketinget. Har man prøvet det nogle gange, har man både oplevet billige debattricks, men også set mange folketingsmedlemmer, som med en imponerende pligtfølelse gør et rigtig fornemt arbejde for sagligt at endevende lovforslag.

Den proces er måske ikke så underholdende, men den er til uvurderlig gavn for os alle. Mange politikere er langt bedre end deres rygte. Vi burde ære Folketingets stilfærdige arbejdsheste langt mere.

Er alt så i virkeligheden godt? Nej! For det første er nogle af Folketingets mest samvittighedsfulde medlemmer alt for lidt kendt i offentligheden. Andre, der prioriterer synlighed i medierne over det solide arbejde, er ofte mere kendt. Medierne følger i almindelighed ikke som i ældre tid den daglige lovgivningsvirksomhed. Det betaler sig for lidt at gøre et godt stykke politisk arbejde og for godt at skulke fra arbejdet for at pleje sine egne interesser.

For det andet har Folketingets præsidium - som Helge Adam Møller sidder i – i alt for høj grad accepteret, at lovforslag jages igennem. De vejledende retningslinjer for høringsfrister overskrides ikke sjældent. Resultatet kan være, at det går ud over lovkvaliteten.

For det tredje viste en undersøgelse for et par år siden, at medlemmerne ikke først og fremmest opfatter sig som medlemmer af et parlament med demokratiske pligter over for almenvellet. I langt højere grad opfatter de sig som tilhørende et parti.

Men det er spørgsmålet, om ikke også medlemmernes pligtfølelse mod deres eget parti er faldende. I stigende grad ser det ud, som om medlemmernes politiske liv er et trin på en karrierestige. Det er til dels en konsekvens af, at vælgernes voksende uberegnelighed har gjort et politikerliv mere usikkert. Men spørgsmålet er, om det ikke også skyldes tidens individualisme? Det spørgsmål stilles, fordi mange ret unge har forladt politik.

Nogle forlader politik ordentligt. De er klar over, at medlemskab af Folketinget er et tillidshverv, som man ikke pludselig løber fra. De venter på et folketingsvalg, før de forlader politik. Senest har den 43-årige jurist Jacob Axel Nielsen (K), der er tidligere sundhedsminister, meddelt, at han forlader Folketinget ved næste valg. Han har forklaret, at han vil vedligeholde sin "markedsværdi" på det private arbejdsmarked.

Andre løber af pladsen i utide. I nuværende valgperiode har Gitte Seeberg (løsgænger), Rikke Hvilshøj (V), Thomas Adelskov (S), Mia Falkenberg (DF), Morten Helveg Petersen (R), Lene Hansen (S) og Søren Gade (V) forladt Folketinget.

Det blev meget omtalt, da Søren Gade forlod posten som forsvarsminister, men det blev ikke påtalt, at han også forlod Folketinget. Der er ellers en verden til forskel på at træde tilbage som minister og på at træde ud af Folketinget. At træde tilbage som minister for eksempel af samvittighedsgrunde kan godt være ærefuldt. Hvis man principløst klamrer sig til sin post, kan man blive anset for at være en foragtelig taburetklæber. At træde ud af Folketinget, hvor det ikke er statsministeren, men vælgerne, der er arbejdsgiver, er derimod at svigte vælgernes tillid. I Folketinget skal man helst være taburetklæber så længe en valgperiode løber. Så der er nok noget om, at nogle medlemmers respekt for deres medlemskab af Folketinget ikke er høj nok.

indland@kristeligt-dagblad.dk

Tim Knudsen er ansat ved institut for Statskundksab på Københavns Universitet