Flere tusinde indvandrerbørn kommer fortsat til at leve i fattigdom: ”Det vil sætte sig i dem og forringe deres chancer”

Trods ny reform af kontanthjælp kommer en gruppe børnefamilier til at leve for mindre end det, der ifølge eksperter er nødvendigt for at opretholde et beskedent liv