Flere unge havner i et stofmisbrug

Antallet af unge, der er registreret for et stofmisbrug, er vokset med 50 procent på fem år, og det er især antallet af unge hashmisbrugere, der stiger. Samtidig skrumper budgetterne til behandling, viser ny undersøgelse fra SFI

Blandt de unge er det især misbruget af hash, der volder problemer. Modelfoto
Blandt de unge er det især misbruget af hash, der volder problemer. Modelfoto. Foto: Polfoto.

Mindst 23.000 danskere er registreret af kommunen, sygehuset eller behandlersystemet, fordi de misbruger stoffer som hash, kokain eller heroin, og det er en stigning på 23 procent på fem år. Væksten er især markant blandt de unge mellem 20 og 30 år. Her er antallet af registrerede stofmisbrugere vokset fra 5000 i 2008 til 7500 til 2013. Det er en stigning på 50 procent. Blandt de unge er det især misbruget af hash, der volder problemer.

Det viser en ny undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der på baggrund af de nyeste tal fra Stofmisbrugsdatabasen og Landspatientregistret har kortlagt udviklingen i antallet af stofmisbrugere.

Undersøgelsen viser samtidig, at mens antallet af registrerede stofmisbrugere er vokset, så bruger kommunerne færre penge på misbrugsbehandling. I en række af landets kommuner er udgiften til stofmisbrugsbehandling faldet fra 55.000 kroner pr. misbruger i 2008 til 40.000 kroner tre år senere.

”Stigningen i antallet af registrerede stofmisbrugere kan til dels hænge sammen med, at systemet er blevet bedre til at få kontakt med stofmisbrugere, og at flere er kommet i behandling.

Men vi kan også se, at især de unge stofmisbrugere er en gruppe, der vokser mere end andre grupper. Flere kommuner siger samtidig, at de mangler behandlingstilbud til den gruppe. Derfor ser det ud til, at der blandt de unge er tale om en reel stigning i antallet af især cannabismisbrugere, og det er foruroligende,” siger en af forskerne bag undersøgelsen, seniorforsker Anna Amilon fra SFI.

Hun peger på, at den typiske stofmisbruger ifølge de nye analyser er en enlig ung mand uden videregående uddannelse, der primært bruger hash som rusmiddel.

Mette Clausen, som leder behandlingsindsatsen U-Turn i Københavns Kommune, fortæller, at rådgivnings- og behandlingstilbuddet modtager godt 2000 henvendelser om året fra unge, pårørende og professionelle. Antallet af henvendelser har været støt stigende siden U-Turns oprettelse i 2004 og også de senere år.

”Om det skyldes, at der er kommet flere tilbud til de unge, eller om problemet er blevet større, er svært at sige. Men der har i perioden også været stigende opmærksomhed på de negative effekter, som et stort forbrug af cannabis kan have på unge menneskers liv,” siger Mette Clausen.

Hun understreger, at et stort forbrug af stoffer næsten altid bunder i psykosociale problemer som ensomhed, konflikter i familien eller problemer med at finde sig til rette i uddannelsessystemet.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, kritiserer på baggrund af SFI’s undersøgelse kommunerne for ikke i tilstrækkelig grad at prioritere stofmisbrugsområdet.

”Kommunerne bruger færre penge til misbrugsbehandling både pr. borger i behandling og pr. borger i det hele taget. Der er behov for, at regeringen tager den manglende prioritering af området op i økonomiforhandlingerne med Kommunernes Landsforening,” siger Jann Sjursen ifølge en pressemeddelelse fra Rådet for Socialt Udsatte.

Kommunernes Landsforening er ikke enig i kritikken og fremhæver, at der de seneste år er kommet flere stofmisbrugere i behandling.

”Siden 2009 er kommunernes budgetter blevet beskåret med over 10 milliarder kroner. Det har berørt alle områder. Når det er sagt, så er der faktisk sket en stor udvikling i behandlingen af stofmisbrug. Kommunerne bruger i langt højere grad end før gruppeforløb, og det er billigere end tidligere metoder. Samtidig er der sket en ændring i misbruget. Vi har færre tunge heroinmisbrugere, men desværre flere unge hashmisbrugere. De udgør et stort problem, men deres behandlingsforløb er billigere end behandlingen af heroinafhængige,” siger kontorchef på det sociale område i Kommunernes Landsforening Tina Wahl.

Udover det registrerede antal misbrugere findes der ingen sikre tal for det samlede antal stofmisbrugere i Danmark. Sundhedsstyrelsens seneste skøn baseret på data fra 2009 anslår, at 33.000 personer i Danmark lever med et misbrug af illegale stoffer, mens Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet ved brug af en anden metode har skønnet antallet til 70.000 personer.