Flere voldelige indvandrermænd i behandling

Et stigende antal voldelige mænd med etnisk minoritetsbaggrund kommer i behandling takket være samarbejde mellem behandlere, politi og kriminalforsorg

Illustration: Peter Hermann.
Illustration: Peter Hermann.

Indtil for få år siden søgte mænd med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, som slog deres hustruer eller børn, næsten aldrig behandling for deres adfærd. Men det har ændret sig.

Det oplever organisationen Dialog Mod Vold, som er det eneste landsdækkende behandlingstilbud til mænd, som udøver vold mod deres nærmeste.

- Jeg kan ikke give et præcist tal. Men ud af de 499 mænd, der har været i behandling hos os og indgår i vores igangværende forskning, har omkring 15 procent anden etnisk baggrund end dansk. Og vi oplever faktisk, at antallet med etnisk minoritetsbaggrund stiger støt, fortæller Helle Øbo, direktør for Dialog Mod Vold, der behandler cirka 175 mænd om året i Århus, Odense og København.

Ifølge direktøren skal forklaringen blandt andet findes i et formaliseret samarbejde mellem Dialog Mod Vold og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I 2008 indgik de to parter en aftale, som betyder, at Kriminalforsorgen siden den 1. januar i år har henvist mænd med en dom for vold i familien og med et vilkår om at gå i behandling til Dialog mod Vold.

Desuden samarbejder Dialog Mod Vold med politiet i blandt andet Nord- og Sønderjylland, sådan at betjente fra disse politikredse medbringer en samtykkeerklæring, når de rykker ud til husspektakler. Hvis manden skriver erklæringen under, giver han sit samtykke til, at Dialog Mod Vold kontakter ham inden for 24 timer med et tilbud om behandling.

- Det kan vi se motiverer mange mænd med anden etnisk baggrund end dansk til at gå i behandling, siger Helle Øbo.

Situationen er dog helt anderledes hos psykologrådgivningen Alternativ til Vold i Roskilde, der behandler cirka 40 voldelige mænd fra hele Sjælland om året.

Denne rådgivning samarbejder også med Kriminalforsorgens lokale afdeling, som deler pjecer ud for Alternativ for Vold, og med Midt- og Vestsjællands Politi. Alternativ til Vold oplever ikke, at flere voldelige mænd med etnisk minoritetsbaggrund søger behandling.

- Under én procent af dem, der er i behandling hos os, er mænd med etnisk minoritetsbaggrund, oplyser hun og tilføjer:

- En af årsagerne er, at det er super tabuiseret at opsøge psykologhjælp - også for danske mænd, men endnu mere for mænd med etnisk minoritetsbaggrund.

Samme oplevelse har psykolog Jørn Dalmer, der står bag Manderådgivningen i Herning. Her behandler han årligt 20-30 voldelige mænd fra det midt- og vestjyske område.

- De etniske minoritetsmænd kommer slet ikke her, siger han.

Omkring halvdelen af de voldsramte kvinder, der hvert år opsøger landets kvindekrisecentre, er født i et andet land end Danmark. 80 procent af disse kvinder er familiesammenførte, flygtninge, indvandrere eller asylsøgere, viser tal fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Der er dog ingen tal, der tyder på, at etniske minoritetsmænd i højere grad slår deres nærmeste end etnisk danske mænd.

agger@kristeligt-dagblad.dk