Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Flerkoneri kan blive nyt værdipolitisk stridsemne

Tegning: Morten Voigt

Der har været megen debat om, hvorvidt ægteskab skal kunne indgås mellem to af samme køn. En voldsomt større udfordring vil det være, hvis flerkoneri tillades, fordi det omstøder samfundets monogame struktur, siger antropolog

I Danske Lov fra 1683 blev det slået fast, at hvilken ægtemand eller ægtekvinde, der indlader sig med en anden i ægteskab, bør miste sin hals. Her 329 år senere er vi holdt op med at hugge hovedet af hinanden, men det er stadig forbudt at have mere end én ægtefælle ad gangen. Bryder man denne lov, kan det koste tre års fængsel, og hvis den anden part i ægteskabet tilmed holdes i uvidenhed om, at der også er en tredje part, er strafferammen op til seks års fængsel.

LÆS OGSÅ: Unge radikale politikere vil lovliggøre flerkoneri

Selvom antallet af polygamister i nutidens Danmark næppe er stort, er denne lovgivning ikke rent hypotetisk. Siden 1998 har Ankestyrelsen modtaget 106 henvendelser om mulig bigami, og i løbet af de seneste fem år er der afsagt ni domme for bigami. Ifølge specialkonsulent Merethe Johansen fra Ankestyrelsen er det sjældent, at en henvendelse om mulig bigami fører til, at der rejses sag om omstødelse af et ægteskab og eventuelle sanktioner imod den person, der har indgået to samtidige ægteskaber.

Det kan blandt andet være, fordi vedkommende i mellemtiden selv opløser det ene af sine ægteskaber, eller fordi den danske stat ikke har en retlig interesse i at anlægge en omstødelsessag, hvis der er tale om personer, som ikke har bopæl i Danmark, påpeger hun.

Hun tilføjer, at efter ægteskabsloven er det en betingelse for at indgå ægteskab, at man er ugift. Det er kommunen, der prøver, om denne og de andre ægteskabsbetingelser er opfyldt. Hvis de kommende ægtefæller er registreret i CPR og har indgået et ægteskab her i landet, kan oplysninger om deres civilstand kontrolleres i CPR. Dette er ikke muligt i forhold til parter, der enten ikke er registreret i CPR, eller som er blevet gift i udlandet og ikke har fået deres ægteskab registreret i CPR. Der er nemlig ikke noget krav om, at ægteskab indgået i udlandet skal registreres i Danmark.

Når kommunerne prøver, om betingelsen om, at man er ugift, er opfyldt, vil kommunen derfor som udgangspunkt bede parter, der ikke har bopæl i Danmark, eller som ikke har haft bopæl her i hele deres voksne liv, fremlægge dokumentation om deres civilstand fra deres hjemland, forklarer Merethe Johansen.

De eksisterende sager om polygami handler altså om ægteskaber indgået i udlandet. Ofte lande i Mellemøsten, idet islam åbner for, at en mand kan have op til fire koner. Men samtidig er der i den vestlige verden kræfter, som gerne vil udvide rammerne for det tilladte. Herunder Radikal Ungdom og indtil for nylig også Venstres Ungdom. Som formanden for Det Etiske Råd, Jacob Birkler, peger på i sin nye debatbog Helt uden grænser etik og seksualitet, kunne man argumentere for at tillade polygami med henvisning til debatten om at tillade homoseksuelle ægteskaber:

Hvis denne accept bygger på en bredt favnende familieforståelse, hvorfor kan dette frisind så ikke inkludere registreret polygami? Ved at tillade homoseksuelle partnerskab tager vi allerede skridtet ud over den konventionelle familie, skriver Jacob Birkler, der som det stærkeste argument imod polygami fremhæver den mulighed, det giver for undertrykkelse. Særligt kvindeundertrykkelse udpeges ofte som en særlig despektfuld og uacceptabel side ved polygami.

Miriam Koktvedgaard Zeitzen er antropolog, ekstern lektor ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Polygami. Hun peger på, at flerkoneri, polygyni, praktiseres i stort omfang i dele af Afrika og i et mindre omfang i Mellemøsten og Asien. Også mormonsamfundet i USA går i princippet ind for flerkoneri, men er på dette punkt på kant med amerikansk lovgivning.

Ægteskaber med en kvinde og flere mænd, polyandri, er langt mere sjældent, men forekommer i Tibet, Nepal og det nordlige Indien. En tredje variant er gruppeægteskaber med flere mænd og flere kvinder involveret, hvilket der ikke findes lovgivning om, men som har været praktiseret i diverse religiøse grupper og hippiesamfund i USA.

Hvis man legaliserer det ene, må man også legalisere det andet. I nogle samfund har man indrettet sig efter , at polygami skal være en mulighed, men i vores samfund er vi så påvirket af den kristne ægteskabsforestilling, at det udfordrer befolkningens opfattelse af, hvad vi vil tolerere, siger Miriam Koktved-gaard Zeitzen.

Hun understreger, at det naturligvis er tilladt for mennesker at leve sammen på kryds og tværs, som de ønsker, idet utroskab er fuldt lovligt. Det er alene indgåelsen af ægteskab og dermed anerkendelsen som ligeværdige ægtefolk samt det juridiske og arveretlige aspekt, loven blokerer for.

Man kunne argumentere for, at når nu to personer af samme køn kan blive gift på lige fod med mand og kvinde, kan man lige så godt tage skridtet videre og tillade polygami. Men dertil må man sige, at polygami er et langt videre skridt at gå. Modsat homoægteskaber ville legalisering af polygame ægteskaber røre fundamentalt ved hele den monogame struktur, vi har i vores samfund, siger Miriam Koktvedgaard Zeitzen.

Ingrid Lund-Andersen, dr.jur. og professor ved Københavns Universitet, føjer hertil, at mens det måske var muligt at udrede de arveretlige regler for flere ligestillede ægtefæller, ville sager om barnets tarv kunne blive højst komplicerede.

Jo flere rettighedshavere, der er i en sag, jo flere potentielle konflikter er der, siger professoren, som dermed også peger på problemerne ved det forslag, De Radikale netop har fremsat om at dele forældremyndighed mellem op til fire forældre.

De Radikales ligestillingsordfører, Sofie Carsten Nielsen, vakte for nylig debat med forslaget om at give familier ret til at dele forældremyndigheden mellem tre og fire personer, når eksempelvis et lesbisk par får et barn med en mand eller sammen med et bøssepar.

Men hun deler ikke det ønske om at legalisere polygami, som hendes partis ungdomsorganisation udtrykker i dagens avis. Hendes argument er, at flerkoneri er en praksis, som praktiseres i lande med undertrykkende strukturer.

Den radikale ordfører ser ingen modsætning i, at hendes parti ønsker, at man skal kunne give forældremyndighed til flere end to, men ikke tillade, at flere kan gifte sig:

De to ting har intet med hinanden at gøre. Forældremyndighed til flere handler om, at vi anerkender familieformer, som allerede findes i Danmark. Og hvis en kvinde vil leve med flere mænd eller omvendt, er der intet til hinder for, at de kan gøre det.