Prøv avisen

Flertal for at gribe hårdere ind over for grov chikane

"Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan styrke indsatsen for at beskytte personer, som bliver udsat for chikane eller forfølgelse fra en tidligere samlever," udtaler justitsminister Lars Barfoed (K) Foto: Keld Navntoft

Der er politisk flertal for at skærpe straffen for grov chikane og forfølgelse. Oppositionen og Dansk Folkeparti ser dog gerne, at der laves en særskilt stalking-paragraf

En hjerteknust eksmand bliver ved med at opsøge sin tidligere kone. Psykologen oplever pludselig at få trusselsbreve fra sin klient. Et visit på en Facebook-profil bliver til en besættelse, og personen bag profilen oplever at blive forfulgt af en fremmed.

LÆS OGSÅ: Fagforening frikendt for religiøs chikane

Det er eksempler på, hvordan man kan blive offer for stalking. Forfølgelserne kan være svære at gribe juridisk ind overfor, men nu er der håb for ofrene.

Justitsministeriet har i juli modtaget et forslag fra strafferetsplejeudvalget til, hvad der kan gøres for at styrke indsatsen og beskytte ofre for stalking.

I en pressemeddelelse skriver justitsminister Lars Barfoed (K), at han gerne ser en forhøjelse af straffen for at stalke:

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan styrke indsatsen for at beskytte personer, som bliver udsat for chikane eller forfølgelse fra en tidligere samlever. Og jeg mener også, at vi må se på, hvordan vi sikrer, at straffen til gerningsmanden kan forhøjes, hvis der er tale om stalking altså systematisk og vedvarende chikane eller forfølgelse.

Blandt de politiske partier er der opbakning til, at der skal gribes hårdere ind over for stalking, viser en rundringning.

Retsordfører for SF, Karina Lorentzen, mener, at forslaget ser rigtig fint ud. Tidligere har SF og Socialdemokraterne foreslået at kriminalisere stalking, men det blev afvist af regeringen. Det nye udspil indeholder dog ikke en specifik stalking-paragraf, og det mener SFs retsordfører er en skam.

Som jeg umiddelbart læser det, bruger man allerede eksisterende paragraffer om chikane og fredskrænkelse. Men man er nødt til at få defineret, hvad stalking er. I den canadiske lovgivning er stalking defineret som uønsket kontakt, der skaber utryghed for offeret.

Også retsordfører for Socialdemokraterne, Karen Hækkerup, glæder sig over, at der bliver gjort noget for at lukke de huller, der er i loven, når ofre for stalking skal hjælpes.

I marts holdt Folketinget en høring, hvor repræsentanter fra Dansk Anti-Stalking Forening, Dialog Mod Vold og flere andre organisationer mødte op. Det resulterede i, at Lars Barfoed bad strafferetsplejeudvalget om at udarbejde et forslag til, hvordan man kan styrke indsatsen mod stalking.

Dansk Folkeparti går også ind for at kriminalisere fænomenet. Det fremgik af et beslutningsforslag, partiet fremlagde i april i folketingssalen om stalking. Retsordfører Peter Skaarup efterspørger derfor ligesom SF en særparagraf, som vil kunne styrke signalet til myndighederne, herunder politiet, om at tage problemet alvorligt.

Venstres retsordfører, Kim Andersen, mener ligeledes, det er vigtigt at tage stalking mere alvorligt. Når retsordfører for De Konservative, Tom Behnke, er tilbageholdende over for en stalking-paragraf, skyldes det et definitionsproblem.

Hvis vi laver en stalking-paragraf, kan man straffe, uden at vedkommende har fået et tilhold. Man risikerer at straffe mennesker, der ikke har ondt i sinde. En særparagraf kræver en meget klar definition af, hvad stalking er, og det kan være svært at lave.

Efter sommerferien vil ministeren præsentere et samlet forslag til en ny lov.

pallesen@k.dk