Prøv avisen

Flertal vil hindre diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet

En indisk kvinde pynter en anden under et traditionelt hindu-bryllup i Khochakandar, den 5. juni 2005. Foto: Leif Tuxen.

Selvom danskerne opfordres til at blive længere på arbejdsmarkedet, er en gruppe ældre tvunget til at lade sig pensionere, når de fylder 70. Ældre Sagen samt politikere fra V, K, DF, LA og EL vil have loven ændret

Det skal være muligt for alle ældre at arbejde efter deres 70 års fødselsdag, hvis de gerne vil, og hvis arbejdsgiveren gerne vil beholde dem. Det mener ordførere fra både Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten, der alle ønsker at ophæve den regel, som i dag hindrer en mindre gruppe ældre i at arbejde, når de er fyldt 70. Det gælder blandt andre præster, provster, biskopper, dommere og militære tjenestemænd.

LÆS OGSÅ: Jeg er jo ikke formuldet, bare fordi jeg fylder 70

Det er et totalt forældet regelsæt, som vi må se at få lavet om. VK-regeringen tog allerede et skridt i den rigtige retning, da vi i 2008 ophævede den generelle aldersgrænse på 70 år. Nu er tiden kommet til at tage næste skridt, så det også omfatter de her mennesker, siger kirkeordfører Ulla Tørnæs (V).

Arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl (EL) er enig:

I tider med stor arbejdsløshed er det selvfølgelig en fordel, at de ældre ikke bliver hængende for længe i jobbet. Men jeg er tilhænger af, at en fratrædelse sker frivilligt og ikke fordi, man har nået en vis alder. Derfor synes jeg, vi skal fjerne reglen. Jeg troede faktisk, at den allerede var fjernet, siger han.

I årevis har politikerne opfordret ældre danskere til at blive længere på arbejdsmarkedet og vente med at lade sig pensionere. Derfor er pensionsalderen blevet hævet, efterlønnen afviklet og loven om, at man skal lade sig pensionere som 70-årig, er blevet fjernet. Af samme grund er det ekstra absurd og ude af trit med tiden, at dommere, præster og militærfolk stadig ligger under for aldersgrænsen, mener professor Henning Jørgensen, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

LÆS OGSÅ:
Sæt erfaring over alder

Jeg vil kalde det aldersbetinget berufsverbot. Jeg kan godt forstå, hvis de her mennesker føler sig diskriminerede. Man kan jo sagtens have åndsevnerne, og hvad man ellers skal bruge, i behold, selvom man er fyldt 70, siger han.

Når gruppens ansættelse er aldersbetinget, skyldes det især, at det er svært at fyre en tjenestemand, som er faldet af på den og ikke længere varetager sit job tilfredsstillende. Men Henning Jørgensen mener ikke, at det argument er godt nok til at hindre tusindvis af mennesker i at arbejde efter deres 70 års fødselsdag, hvis de gerne vil.

Det giver for eksempel ikke mening, at jeg som professor kan arbejde, så længe jeg vil, mens præster og provster ikke må. Og det er ikke mindst mærkeligt ud fra en arbejdsmarkedsmæssig betragtning, når man netop ønsker at øge arbejdsudbuddet ved at beholde de ældre i job i flere år, siger han.

Ældre Sagens seniorkonsulent Peter Halkjær forstår heller ikke aldersgrænsen.

DOKUMENTATION: Ældre Sagens brev til Mette Frederiksen

Det er et prestigeprojekt for regeringen at få arbejdsstyrken til at vokse og få de ældre til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Samtidig skal halvdelen af arbejdsstyrken i dag regne med at få en pensionsalder på 70 eller derover. Derfor er vi fulde af forundring over, at de her mennesker ikke må arbejde, hvis de gerne vil, og hvis arbejdsgiveren gerne vil beholde dem, siger han.

Det har hverken været muligt at få en kommentar fra De Radikale eller SF. Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, siger, at partiet endnu ikke har en officiel politik på området, men at han efter sommerferien vil gribe fat i beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) for at drøfte sagen nærmere.

FAKTA: De er berørt af aldersgrænsen

  • 1800 præster
  • 100 provster
  • 10 biskopper
  • 376 dommere
  • 8500 militære tjenestemænd
  • 3000 officerer
  • 4500 konstabler
  • Plus tusindvis af folk på det private arbejdsmarked


FAKTA: Det mener fagforeningerne


Præsteforeningen:
Så længe, der er arbejdsledige præster, bør loven ikke ændres. Og lige nu mangler 135 præster et arbejde.

Dommerforeningen:
Dommere har et krævende arbejde, hvor de afgør folks skæbne. Derfor er det afgørende, at de er fuldstændigt klare i hovederne. Og derfor bør aldersgrænsen bevares.

Centralforeningen for Stampersonel:
Vores medlemmer ser det som en gode at have den afgangsalder, fordi de er tjenestemænd og derfor har gode pensionsvilkår. Men for de overenskomstansatte i Forsvaret er det en anden sag.

DJØF:
Mange af vores medlemmer er ansat på aldersbegrænsede kontrakter, men hvis de vil arbejde længere, er det ikke noget problem. Så laver man bare en ny kontrakt.

Dansk Magisterforening:
Det er kun diskrimination at sætte aldersgrænsen til under 70 år. Det er fint at have en grænse et sted.