Prøv avisen

Flest aborter blandt kvinder med muslimsk baggrund

Af en rapport fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at kvinder med baggrund i de muslimske lande Iran, Libanon, Irak og Pakistan er blandt dem, der får allerflest aborter. Modelfoto Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Abortstatistikken toppes af kvinder med muslimsk baggrund. Det skyldes sociale forhold, siger eksperter. De er ikke rettroende muslimer og ved derfor ikke, at abort er ulovligt, mener imam

Sociale forhold er den primære årsag til, at kvinder fra muslimske lande topper abortstatistikkerne. Det vurderer iagttagere.

Af en rapport fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at kvinder med baggrund i de muslimske lande Iran, Libanon, Irak og Pakistan er blandt dem, der får allerflest aborter. Kun kvinder fra eks-Jugoslavien, hvoraf en del kommer fra muslimske områder, får flere. Og selvom aborttallet blandt indvandrere er faldet gennem årene, får efterkommere af indvandrere næsten dobbelt så ofte en abort som etnisk danske kvinder relativt set. Numerisk topper etnisk danske kvinder dog.

Det kommer bag på Kassem Rachid, der er imam og formand for Arabisk Forening i Aabenraa, at en så stor del af kvinderne fra muslimske lande vælger at få abort. Han vurderer dels, at det kan skyldes, at kvinderne har små børn i forvejen og ikke ønsker flere, samt at de har problemer i ægteskabet.

”En tredje ting er, at nogle muslimske kvinder ikke er rettroende muslimer, og at de derfor ikke tænker, at abort er ulovligt. For det er ikke tilladt for muslimer at få abort,” siger Kassem Rachid og henviser desuden til, at prævention er accepteret blandt muslimer.

”Jeg går ikke selv ind for abort. Det er at slå et menneske ihjel, derfor skal man tænke sig meget om, når man har sex. Det er lovligt inden for islam at undgå graviditet, og derfor undrer jeg mig over tallene,” siger Kassem Rachid.

Også religionssociolog Astrid Krabbe Trolle, der har forsket i religion, migration og køn, finder det overraskende, at muslimske lande er i den gruppe, hvor flest kvinder får foretaget abort. Hun hæfter sig også ved det skifte, som er sket i abortkvotienterne fra 2006 til 2015. I 2006 var lande som Kina, Filippinerne og Vietnam nemlig blandt de oprindelseslande, hvorfra flest kvinder fik foretaget abort.

Også antallet af kvinder med mellemøstlig baggrund lå dengang højt. Men i 2015 er abortraten blandt de asiatiske kvinder faldet, mens kvinder med mellemøstlig baggrund altså stadig får foretaget relativt mange aborter.

”Der er også nogle lande i Mellemøsten, hvor det er tilladt at få abort. Men hvis man skal forklare de mellemøstlige gruppers placering, så kan det have at gøre med en sociale slagside, som kommer af, at de indvandrede grupper fra disse lande er mere socialt belastede og for eksempel har en højere arbejdsløshed end de asiatiske grupper. Dårlige sociale forhold og lav uddannelse er typisk forbundet med mange aborter,” siger Astrid Krabbe Trolle og påpeger, at manglende brug af prævention kan skyldes både kulturel og social fremmedgjorthed over for de tilgængelige præventionsformer.

Indvandrere fra Filippinerne, et katolsk land, har historisk set ligget ganske højt med antallet af aborter i den danske statistik. Det på trods af at abort er forbudt i den katolske kirke.

Astrid Krabbe Trolle peger dog på, at der er forskellige tilgange til abort og prævention blandt filippinere.

Både i Danmark og i udlandet.

”Derfor er det måske mere uddannelsesniveauet og den sociale klasse, der spiller ind. Men antallet af aborter blandt filippinere er i de senere år blevet mindre, og det skyldes blandt andet, at man har lavet oplysningskampagner for de unge filippinere, der er kommet til landet,” siger Astrid Krabbe Trolle.

Filippinske kvinder her i landet får i dag færre aborter end etnisk danske kvinder.

Sociale forhold spiller en rolle for antallet af aborter, vurderer også professor emeritus Lisbeth B. Knudsen, som har forsket i abort og migration, ved Aalborg Universitet.

”Nogle af kvinderne, der fremgår af tallene, kan netop være kommet til Danmark og have usikre forhold. Derfor kan de være mere tilbøjelige til at søge en abort. De ønsker måske ikke nødvendigvis at få en abort, men kan ikke klare et barn,” siger Lisbeth B. Knudsen.