Flydende køn og omskærings-myter: Seksualpolitisk lobbyorganisation har mange dagsordener

Sex & Samfund formidler omstridte påstande om omskæring og giver udtryk for, at der findes mange forskellige køn. Organisationen kan langtfra tillægges en uvildig ekspertrolle, som den har fået hos politikere og myndigheder, siger formand for Det Jødiske Samfund

Flydende køn og omskærings-myter: Seksualpolitisk lobbyorganisation har mange dagsordener
Foto: Morten Voigt.

I august 2020 skulle medlemmerne af interesseorganisationen Sex & Samfund ved en generalforsamling stemme om et forslag, der kunne lyde som en indlysende god idé.

Forslaget var, at Sex & Samfund skulle gøre brug af retningslinjer, der sikrer lødig og evidensbaseret formidling på organisationens hjemmeside. En idé lige til højrebenet for Sex & Samfund, der i dagens Kristeligt Dagblad bliver beskrevet som en organisation, der har fået en gunstig position hos især medier og undervisningssektoren, der tillægger den ekspertstatus.

Men sådan gik det ikke. Forslaget om at sikre lødig formidling på hjemmesiden blev stemt ned. 

Som man vil kunne læse over de kommende dage i Kristeligt Dagblad, har Sex & Samfund fået en uhørt stor indflydelse for en interesseorganisation. Den har stort set monopol på seksualundervisningen i grundskolen, hvor lærere kalder den ”en nøgleaktør”, og hvor den har været med til at formulere flere kommuners vejledning for faget. Samtidig har den ofte en ekspertrolle i medierne, bidrager med konsulentbistand til DR og har tætte bånd til både politikere på Christiansborg og til ministerier og styrelser. 

Men som understreget af det forkastede forslag om lødig formidling på hjemmesiden, er Sex & Samfund ikke en uvildig organisation uden særinteresser. Den har markante holdninger om flere politiske emner og placerer sig i kønspolitiske spørgsmål på den yderste venstrefløj. Eksempelvis når organisationen slår til lyd for, at der findes ”mange forskellige køn”, som den skriver i forbindelse med et undervisningsmateriale.


Tildelt køn eller biologisk køn?

Hvis man vil have syn for sagn, skal man blot åbne organisationens rådgivningsportal til unge, Sexlinien.dk. Her står det klart, at organisationen har en hældning mod det såkaldt kønsaktivistiske, når den giver udtryk for, at køn er flydende og en social konstruktion.

I indledningen til portalens artikel om køn lyder det, at man ved fødslen ”tildeles” et biologisk og juridisk køn. Ordet ”tildele” vidner om et syn på køn som en social konstruktion, som man finder inden for såkaldt queer-teori om, at køn er noget, man gør, ikke noget, man er. 

”Hvis man har en penis og testikler, bliver man tildelt kønnet ’biologisk mand’ og får et ulige cpr-nummer. Hvis man har en skede og kønslæber, bliver man tildelt kønnet ’biologisk kvinde’ og får et lige cpr-nummer,” står der i artiklen.

I Lgbt+ Danmarks online-ordbog lyder det, at vendingen ”tildelt køn” er at foretrække frem for biologisk køn, fordi:

”Tildelt køn har en iboende anerkendelse af, at her er tale om et køn, der er blevet bestemt af andre og af samfundets normer for køn.”

Sex & Samfunds tekst forklarer videre om fænomener som oplevet køn, udtrykt køn, ciskønnethed, transkønnethed og hetero-normativitet, der er et begreb udviklet af queer-teoretikeren Michael Warner, professor i engelsk på Yale University i USA. Hetero-normativitet har groft sagt samme rolle inden for queer-teori, som patriarkatet har inden for feminisme: Det er en samfundsstruktur, der er med til at undertrykke minoriteter inden for køn og seksualitet ved at definere heteroseksualitet som normen og det naturlige.

Længere nede i artiklen om køn finder man fakta og tal om blandt andet kønsudtryk og information om, hvor mange procent af befolkningen, der har oplevet problemer med at passe ind i en særlig forestilling om køn. Derimod er der ingen fakta i artiklen om, hvor mange mennesker, der ikke identificerer sig med det køn, de har fået ved fødslen.

Det kan man ellers læse i den store nationale Projekt Sexus-undersøgelse, der kom i 2019 og viste, at 99,4 procent af befolkningen har en kønsidentitet, der stemmer overens med deres biologiske køn. Den oplysning har Sexlinien ikke vurderet som relevant i denne sammenhæng, selvom den i samme artikel henviser til andre tal fra selvsamme undersøgelse.

Hvis man vil læse mere om køn, er der rige muligheder for det på Sexlinien.dk. Her findes der særskilte artikler såsom ”transkøn og ciskøn”, ”transition”, ”queer”, ”genderbending”, ”nonbinær” og ”interkøn”.

Det er et syn på køn, som Sex & Samfund blandt andet deler med organisationen Lgbt+ Danmark og den venstreorienterede kønsaktivistiske bevægelse, mener Tobias Pultz, der i længere tid har været kritisk over for den køns- og seksualpolitiske dagsorden hos blandt andre Sex & Samfund, som han som homoseksuel ikke føler sig rummet af. Han kalder den bagvedliggende ideologi ”en krig mod kategoriseringer”:

”Det er forsøg på at kæmpe imod diskrimination, men i stedet for at bekæmpe diskrimination, så kæmper man imod de kategoriseringer af køn og seksualitet, som man kan blive diskrimineret for. Men det er ret tåbeligt, for kategorierne findes, og vi har brug for dem, for de er enormt praktiske for os som samfund. De kæmper eksempelvis mod idéen om, at vores køn først og fremmest er bestemt af det biologiske køn, vi er født med,” siger han og tilføjer, at det af den grund er problematisk, at organisationen har fået status stort set som en uvildig ekspert hos flere medier og myndigheder.

”Den har en meget klar ideologisk agenda, der bestemt afspejler den ydre venstrefløjs dogmer. Det ville være godt, hvis flere fik øjnene op for, at det er en agenda, der støtter en bestemt politisk dagsorden, når nu vi tvinges til at finansiere dem,” siger han med henvisning til, at 88 procent af Sex & Samfunds indtægter i 2020 var bevillinger og tilskud næsten udelukkende fra ministerier og styrelser.

Nogle gange er Sex & Samfund helt eksplicit politisk. Det var organisationen for eksempel i august 2020, da regeringen meldte en lovpakke ud om flere lgbt+-rettigheder, herunder det omstridte forslag om at tillade børn at få juridisk kønsskifte – et forslag der indtil videre er taget af forhandlingsbordet igen. Efter nyheden om lovpakken skrev Sex & Samfund på Facebook:

”Regeringens lovpakke med 10 initiativer for at bekæmpe diskrimination, give interkønnede retten til et X i passet og transkønnede børn mulighed for juridisk kønsskifte er vigtige skridt i den rigtige retning!” skrev organisationen blandt andet.

På samme måde har Sex & Samfund kaldt den politiske aftale om øremærket barsel til ”den anden forælder” fra efteråret for ”en kæmpe sejr for ligestillingen”. Sex & Samfund var desuden en aktiv fortaler for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der blev vedtaget af Folketinget i 2020.


Aktivistiske samarbejdspartnere

I en kampagne for den lovgivning allierede organisationen sig med Louise Kjølsen, også kendt som ”Twerk Queen”, den erklærede fjerdebølgefeminist og medforfatter til bogen ”Ludermanifestet”, der blandt andet går til kamp for at ”aflære patriarkatet og de binære systemer”. 

I en anden kampagne har organisationen allieret sig med den såkaldte tykaktivist og queer-feminist Dina Amlund. Denne kampagne handlede dog ikke om lovgivning, men om hvordan tykke mennesker bliver marginaliserede. I en video udgivet af Sex & Samfundet sagde hun for to år siden, at man ikke bør bruge ord som overvægtig og normalvægt.

”Overvægt er et ord, som mange tror, de skal bruge. Det er sådan, vi har lært, at vi mest høfligt kommer omkring den ’fejl’, det er at være tykkere end ’normalvægtig’. De to ord: ’overvægtig’ og ’normalvægtig’ er med til at opretholde tykfobi i samfundet. Hver gang man bruger de to ord, reproducerer man et hierarki, som går ud på, at tykke mennesker ikke er normale og ikke er lige så gode, som dem, der ikke er tykke.”

Når Sex & Samfund er med til at arrangere konferencer, er det også typisk mennesker med en kønsaktivistisk dagsorden, der bliver inviteret. For eksempel havde kønssociologen Cecilie Nørgaard et oplæg ved den høring, Sex & Samfund holdt om seksualundervisning på Christiansborg i 2020. Og ved samme høring stak sekretariatschef i Lgbt+ Danmark Susanne Branner Jespersen ud ved at være den eneste uden relation til skole og uddannelse i en paneldebat. Cecilie Nørgaard markerer sig blandt andet med den holdning, at forældre bør opdrage deres børn kønsneutralt, mens Susanne Branner Jespersen forleden forholdt sig kritisk, da Danmarks Idrætsforbund kom med en anbefaling om ikke at tillade andre at deltage i kvindesport end dem, der ”har fået tildelt køn som kvinde ved fødslen”.


Tvivlsomme påstande om omskæring

Mindre kontroversielt for den brede offentlighed er det, at Sex & Samfund jævnligt anvender hårde vendinger i fordømmelsen af abortrestriktioner i udlandet – særligt i Polen, USA og Færøerne – og mod rituel drengeomskæring. Men også dette er blandt eksemplerne på, at Sex & Samfund er en organisation med holdninger på trods af sit ekspert-ry hos medier og myndigheder.

Det var spørgsmålet om drengeomskæring, der var anledning til det nedstemte forslag på generalforsamlingen i 2020 om at anvende lødig og evidensbaseret vidensformidling på hjemmesiden. Forslaget blev stillet af Sex & Samfund-medlemmet Dan Meyrowitsch, som desuden er medlem af foreningen Circuminfo, der med egne ord ikke er fortaler for drengeomskæring, men er imod et forbud.

Meyrowitsch begrundede sit forslag med, at der på Sexlinien.dk var en række udokumenterede påstande om konsekvenser ved omskæring. For eksempel hævdede hjemmesiden, at ”flere undersøgelser” viser, at omskårede mænd oplever flere seksuelle problemer end mænd med forhud, og at mænd uden forhud oplever smerter ved samleje og besvær med at få orgasme.

Ifølge referatet fra generalforsamlingen anbefalede bestyrelsen at afvise forslaget, da man mente, at man allerede efterlevede de efterspurgte retningslinjer om evidensbaseret vidensformidling. De samme påstande er stadig at finde på Sexlinien.dk, bortset fra henvisningen til ”flere undersøgelser”, som Dan Meyrowitsch refererede til i sit forslag.

Sex & Samfunds holdning til drengeomskæring er langtfra hemmelig. Organisationen støttede det borgerforslag om et forbud mod omskæring af raske børn under 18 år, der endte som et beslutningsforslag i Folketinget, hvor det blev forkastet. I den forbindelse sagde organisationens generalsekretær Bjarne B. Christensen til Kristeligt Dagblad:

”Vores opgave er ikke at nuancere en ellers polariseret debat. Vores opgave er at oplyse om og sikre seksuelle og reproduktive rettigheder – i dette tilfælde barnets rettigheder.”

Det fremgår desuden, at den omskæringskritiske organisation Intact Denmark holder sine generalforsamlinger i Sex & Samfunds lokaler på Amager i København.

Formand for Det Jødiske Samfund Henri Goldstein har længe kendt til Sex & Samfunds aktivistiske dagsorden på omskæringsområdet, og han er derfor kritisk over for den enorme indflydelse, organisationen har fået på forskellige områder:

”Det bekymrer mig, at de har adgang til at undervise og bedrive oplysning i folkeskolen, når de har så fastlåst en holdning til spørgsmålet om rituel drengeomskæring. Der er ingen dokumentationen for, at omskæring påvirker den seksuelle funktion, som det fremgår af foreningens hjemmeside,” siger Henri Goldstein, der selv er uddannet læge.

Ifølge Henri Goldstein har Sex & Samfund ikke kunnet betragtes som en neutral oplysningsforening i mindst 15-20 år.

”Det er kørt helt af sporet for dem. Omskæring har ikke noget med prævention eller familieplanlægning at gøre. Og diskussionen om, hvor mange køn, der er eller ikke er, ligger efter min opfattelse langt uden for skolens almindelige undervisningsforpligtelser,” siger han.

Generalsekretær i Sex & Samfund Bjarne B. Christensen skriver i en mail om forslaget fra Dan Meyrowitsch om at bruge retningslinjer, der sikrer lødig formidling på hjemmesiden:

”Vi har taget denne og andre diskussioner omkring omskæring mange gange med Dan Meyrowitsch, og vi bliver nok aldrig enige med ham. Han kommer med sin egen dagsorden, og det er helt fair. Vi er en åben organisation, hvor man kan komme og diskutere på vores generalforsamling og få sine forslag til afstemning. Vores grundsyn på omskæring af børn er, at de har ret til at bestemme over deres egen krop ligesom alle andre. Men det er en kamp vi gerne og utrætteligt deltager i, så længe vi forsvarer retten til at bestemme over egen krop og seksualitet," lyder det fra generalsekretæren, der også kommenterer kritikken fra Tobias Pultz:

”Det er tydeligt, at der en række aktører, som vil presse os ind i en bås, hvor vi ikke hører til. Vi er en organisation, som arbejder meget bredt, og vi inkluderer forskellige måder at tale om køn og seksualitet på, men altid i et rettighedsbaseret perspektiv – også i vores undervisning og materialer. Man skal for eksempel kunne bruge vendinger som biologisk køn og tildelt køn, fordi de kategorier findes derude. Der skal være plads til alle i denne debat.”

Kristeligt Dagblad har forelagt den kritiske udtalelse for Dan Meyrowitsch, som skriver:

”Min udveksling med Sex & Samfund handler kun om, at foreningen bør formidle evidensbaseret information i overensstemmelse med danske og internationale sundhedsmyndigheder.”