Flygtninge er ikke mere kriminelle end danskere

Undersøgelse viser, at flygtninge stjæler mindre end danskere, men de begår mere vold

En ny undersøgelse viser, at flygtninge begår 12 procent færre tyverier og andre ejendomsforbrydelser end danskere. Til gengæld har de 38 procent flere voldsdomme end danskere med samme sociale baggrund.
En ny undersøgelse viser, at flygtninge begår 12 procent færre tyverier og andre ejendomsforbrydelser end danskere. Til gengæld har de 38 procent flere voldsdomme end danskere med samme sociale baggrund.

Irakiske Ali, der er flygtet fra krigen, har ikke en mere plettet straffeattest end danske Jens. Flygtninge er nemlig ikke mere kriminelle end danskere, og de begår lidt færre lovovertrædelser end indvandrere, der er kommet til landet på grund af familiesammenføring.

Det er en af de overraskende konklusioner i en ny undersøgelse af etniske minoriteters kriminalitet udført af Rockwool Fondens Forskningsenhed. Fonden har blandt andet kortlagt kriminaliteten blandt 15-45-årige mænd, der har fået asyl i Danmark.

LÆS OGSÅ: Kriminaliteten er halveret blandt børn af indvandrere

Undersøgelsen viser, at flygtninge begår 12 procent færre tyverier og andre ejendomsforbrydelser end danskere. Til gengæld har de 38 procent flere voldsdomme end danskere med samme sociale baggrund.

"Vi blev ret overraskede, da vi så tallene. Når vi tager højde for personens sociale baggrund, begår flygtninge ikke mere kriminalitet end danskere, og de begår mindre kriminalitet end familiesammenførte indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande under ét," siger forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed professor Torben Tranæs.

Han mener, at undersøgelsen punkterer myten om, at traumatiserede flygtninge er mere kriminelle end andre indvandrere:

"Man har talt meget om en overhyppighed af kriminalitet blandt traumatiserede flygtninge. Undersøgelsen viser, at flygtningenes kriminalitetsrate ligger tæt på danskernes. De har flere voldsdomme end danskere, men de har ikke flere voldsdomme end familiesammenførte indvandrere," siger Torben Tranæs.

Teori-og Metodecentret ved Professionshøjskolen UCC offentliggjorde i 2006 en undersøgelse, der påviste en overrepræsentation af flygtningedrenge på sikrede institutioner. Alligevel kommer de nye tal ikke som en overraskelse for forsker Lisbeth Hansen fra Teori- og Metodecentret:

"De fleste flygtninge vil være meget optaget af, hvordan de kan sikre deres ophold her i landet. Berigelseskriminalitet er som udgangspunkt planlagt. Hvis en flygtning skal gøre sig håb om at blive i Danmark, kan det have langt voldsommere konsekvenser at begå tyveri end for en indfødt dansker. Et tyveri af en iPod kan betyde, at chancen for at få dansk statsborgerskab udskydes," siger Lisbeth Hansen, som pointerer, at traumatiserede flygtninge til gengæld har større risiko for at begå vold:

"Hvis man er psykisk ustabil og traumatiseret, er lunten ofte kortere, og man har ikke samme selvkontrol som andre."

Sektionsleder i Dansk Flygtningehjælp Mette Blauenfeldt mener ikke, at de nye tal rokker ved det faktum, at flygtninge langt oftere end danskere har massive sociale problemer, der kan føre til kriminalitet:

"Undersøgelsen fra Rockwool Fonden har meget fornuftigt taget højde for sociale vilkår, og når man sammenligner gruppen af flygtninge med danskere fra tilsvarende lave socialgrupper, er kriminaliteten næsten ens. Men det ændrer ikke ved, at der stadig er mange børn af flygtninge, som kommer ud i kriminalitet," siger Mette Blauenfeldt.

Hun mener, at det er vigtigt ikke at bruge de nye tal som en sovepude:

"Der er ingen grund til at tro, at flygtninge i sig selv skulle være mere kriminelle end danskere. Men når man ser på, hvordan de er placeret i samfundshierarkiet, ligger alt for mange flygtninge i den tunge ende. Samtidig kommer de i mange tilfælde fra regimer præget af vold og undertrykkelse, og det påvirker familierne. Derfor har de voksne i familien i nogle tilfælde brug for et rehabiliteringsforløb, så de kan få hjælp til at fungere som forældre," siger Mette Blauenfeldt.

soendergaard@k.dk